Podobně jako v případě první zemřelé učitelky Andrey Pavlíčkové zveřejnilo teď vedení školy na svých webových stránkách vzpomínku na svého druhého zesnulého kolegu. Ta uvádí, že Petr Mati působil na základní škole jako sociální pracovník a lektor několika projektů. Pracoval zejména se žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí a jejich rodinami. Věnoval se problematice kariérového a dluhového poradenství, předčasného ukončení školní docházky a prevenci a intervenci rizikového chování. Také vedl odpolední dobrovolnou motivační skupinu.

„Neobyčejný člověk s obrovským srdcem nás po dlouhém boji navždy opustil v úterý 25. ledna. Den ode dne více a více zjišťujeme, jak široký byl rozsah jeho činnosti, kolika lidem poskytl radu a podporu v obtížných situacích, pozitivně ovlivnil jejich životní cestu a dokázal jim být dlouhodobou a důležitou oporou a přítelem,“ uvedla ředitelka školy Barbora Schneiderová.

Online reportáž

V Bílině působil jako terénní sociální pracovník, dluhový či kariérový poradce. „Zdaleka nejvýraznější stopu bezesporu zanechal v oblasti práce s mládeží. Byl zakladatelem skupiny Y-mission, která postupně sdružovala desítky mladých lidí z Bíliny a okolí. Ti se pod Petrovým vedením rozhodli si vzájemně pomáhat, být si oporou a pozitivně ovlivňovat své okolí,“ doplnil ve vzpomínce na kolegu ředitelku školy Zdeněk Svoboda, který rovněž své aktivity vyvíjí v sociálním sektoru.

Bílinská škola, která působí na sídlišti Za Chlumem, se v říjnu a listopadu loňského roku potýkala s vysokým počtem pozitivních žáků, covid zasáhl také pedagogický sbor. Začátkem listopadu na tuto nemoc zemřela učitelka Andrea Pavlíčková. Teď v závěru ledna zavlál na škole černý prapor podruhé.