"Jejich dohled je primárně zaměřen na chování dětí v autobusech. V souvislosti s momentální povinností mít při cestování hromadnou dopravou zakryté dýchací cesty, dohlížejí i na dodržování tohoto opatření,“ uvádí vedení města Bíliny.