Na sídlišti u Kulturního domu Fontána vyrostl první nový dětský koutek. Město uvolnilo na jeho výstavbu půl milionu korun. Koutek je určen pro maminky s dětmi do osmi let. Místostarosta Bíliny Roman Šebek vysvětlil, že by byl velmi rád, kdyby hřiště sloužilo opravdu jen těm nejmenším, pro které je určeno. Je pravdou, že ve většině měst a obcí, kde podobná hřiště vyrůstají, mají nemilé zkušenosti s mladými výrostky. Ti přelézají pletivo a ničí prolézačky.
Autorem projektu na dětský koutek je výtvarník Martin Tomášek. Ten při tvorbě projektu dbal především na to, aby koutek zapadl do okolní krajiny a nebyl výrazně ohraničen neprůhledným plotem. Oplocení je tak vyřešeno kombinací úseků zeleného pletiva, které se na první pohled jakoby ztrácí a částí klasického dřevěného plotu žluté barvy. Na děti je vidět a děti vidí ven. Další důležitou otázkou byla barevnost, která na první pohled upoutá. „Chtěl jsem, aby koutek měl nějakou dominantu. Tou je v tomto případě hrad,“ říká Tomášek. Dodává také, že všechny atrakce, jako prolézačky, houpačky či klouzačka jsou dělané především tak, aby byly k dětem křehké.
Hřiště budou každý den odemykat a zamykat městští strážníci.