Bílinský starosta Josef Horáček očekává kromě osob z „města“ také účast zástupců krajského dopravního inspektorátu, ministerstva dopravy, ředitelství silnic a dálnic a zástupce firmy Třešňák. Musí se konečně dohodnout na podobě rakonstrukce průtahu městem.
Již teď se ví, že Bílina má přislíbené státní peníze na rekonstrukci křižovatky u radnice. Rekonstrukci křižovatek u Plusu a u nádraží by měl zajistit investor, firma Třešňák, která plánuje u nádraží stavbu supermarketu. Její snahou bude také samozřejmě postarat se o co nejefektivnější připojení výjezdu od supermarketu na průtah. Předmětem velmi důležité diskuze bude nejprve to, v kterých místech tedy nakonec budou postaveny kruhové objezdy.
Názory zúčastněných stran se pak výrazně liší v návrzích průměrů kruháků. Studie, kterou vypracovala odborná firma, navrhuje, aby kruháky měly průměr 28 metrů. Tento rozměr je v zákonem stanovené normě mezi 23 až 32 metry. Dopravní policie by však raději kvůli bezpečnosti větší průměr, až krajních 32 metrů. Vedoucí odboru dopravy města Bílina Miroslav Jedlička zdůraznil, že průtahem v současnosti projíždí okolo 28 tisíc aut za 24 hodin, velká část jsou kamiony. Teplická dopravní policie již označila tento úsek za nebezpečný.