Důvodem neplánovaného přerušení dodávek společností Teplárenská, a. s., ze Skupiny ČEZ je odstavení všech provozovaných výrobních bloků v Elektrárně Ledvice, k čemuž dojde kvůli revizním pracím a zkouškám rozdílové ochrany 110 kV v rozvodně Chotějovice.
Podle revizního řádu preventivní údržby ČEZ Distribuce je v letošním roce nutné zajistit revizi a zkoušky rozdílové ochrany přípojnic 110 kV v rozvodně Chotějovice.
Po dohodě s největšími odběrateli a Elektrárnou Ledvice bylo rozhodnuto, že k tomu dojde právě na svatého Václava.
„Pro Elektrárnu Ledvice to znamená zhruba od 8 do 12 hodin beznapěťový stav. V době zkoušky totiž nemůže elektrárna dodávat do distribuční soustavy elektrickou energii, ani být napájena pro potřeby vlastní spotřeby elektrické energie,“ říká k tomu Milan Bartl, vedoucí odboru řízení provozu Elektrárny Ledvice.
Bloky by měly v pátek znova najíždět do provozu ve 13 hodin, k fázování dojde o čtyři hodiny později a v 19 hodin by už měly být obnoveny dodávky tepla pro město Bílina.

 

 

DATUM

25. září 2007

TISKOVÁ
ZPRÁVA

Na svatého Václava odstaví Elektrárnu Ledvice, Bílina bude bez teplaLedvice/Bílina - Bez dodávek tepla a teplé vody se budou muset obejít během dne na svatého Václava obyvatelé Bíliny a některé podnikatelské subjekty. Dodávka bude obnovena tentýž den večer. Důvodem neplánovaného přerušení dodávek společností Teplárenská, a. s., ze Skupiny ČEZ je odstavení všech provozovaných výrobních bloků v Elektrárně Ledvice, k čemuž dojde kvůli revizním pracím a zkouškám rozdílové ochrany 110 kV v rozvodně Chotějovice.

„Skupina ČEZ se omlouvá všem takto dotčeným zákazníkům. Učinili jsme vše, aby odstávka byla co nejkratší dobu a večer již opětně byla dodávka teplé vody zabezpečena,“ řekl k tomu Miroslav Krebs, obchodní ředitel společnosti Teplárenská, a. s. Revizní práce v rozvodně probíhají z důvodu zvýšení spolehlivosti, aby v budoucnu nedošlo k nečekanému výpadku, který by mohl ohrozit výrobu v elektrárně a tím i dodávku tepla na delší čas. „Celodenní odstávka tepla a teplé vody se dotkne lokalit Za Chlumem, konkrétně výměníkových stanic 24, 25 a 26 a E.C. Litoměřická, Teplické předměstí, Chudeřice a VS SuNN. Dále primárních odběrů Speciální stavby Most, AGC Automotive Czech, AGC Automitive Bílina, Českých drah a Základní školy Za Chlumem,“ informoval dále Miroslav Krebs.Podle revizního řádu preventivní údržby ČEZ Distribuce je v letošním roce nutné zajistit revizi a zkoušky rozdílové ochrany přípojnic 110 kV v rozvodně Chotějovice. Po dohodě s největšími odběrateli a Elektrárnou Ledvice bylo rozhodnuto, že k tomu dojde právě na svatého Václava. „Pro Elektrárnu Ledvice to znamená zhruba od 8 do 12 hodin beznapěťový stav. V době zkoušky totiž nemůže elektrárna dodávat do distribuční soustavy elektrickou energii, ani být napájena pro potřeby vlastní spotřeby elektrické energie,“ říká k tomu Milan Bartl, vedoucí odboru řízení provozu Elektrárny Ledvice.Podle jeho dalších slov budou před zahájením revize a zkoušek v rozvodně Chotějovice všechny technologie v elektrárně bezpečně odstaveny a připraveny pro neprodlené zahájení najíždění po ukončení zkoušek a obnovení napětí na linkách vlastní spotřeby. „Z důvodu odstavení všech technologií bude pochopitelně přerušena i dodávka tepla všem odběratelům,“ dodal Milan Bartl.Během odstávky nebudou v Elektrárně Ledvice probíhat kromě zabezpečovacích a kontrolních činností související s beznapěťovým stavem žádné práce. Bloky by měly pak znova najíždět do provozu ve 13 hodin, k fázování dojde o čtyři hodiny později a v 19 hodiny by už měly být obnoveny dodávky tepla pro město Bílina.
Ota Schnepp

mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy