Vedení bílinské radnice chce do budoucna získat přehled o lidech, kteří se do města stěhují a kde bydlí. Kvůli obavě z přílivu problémových obyvatel chce odkoupit do své správy byty v lokalitách Teplické předměstí, sídliště SUNN a také Za Chlumem.

„Hledáme možnosti, abychom do města vrátili klid, bezpečí a nálepku dobré adresy,“ říká starosta Oldřich Bubeníček (KSČM). Problematikou bytového fondu se v Bílině zabývají už řadu měsíců. „Příprava je náročná, protože musíme zhodnotit mnoho různých aspektů, pozitivních i případných negativních dopadů,“ podotýká starosta. Město si proto nechalo vypracovat studii, jejíž součástí je také strategie, jak by měla radnice postupovat.

Z dokumentu podle Bubeníčka vyplývá, že by město mělo byty nejen koupit, ale vlastní bytový fond i nadále rozšiřovat. „A to nejen kvůli kontrole nad nájemníky, kteří by se uživateli bytů mohli stát pouze za jasně daných pravidel, ale i kvůli skladbě obyvatel či z důvodu navýšení cen všech nemovitostí v Bílině,“ píše se ve strategii.

V současné době je v Bílině v nabídce k prodeji zhruba 500 bytů. Ty vlastní různé soukromé společnosti či osoby. V naprosté většině byty slouží pro sociální bydlení.

V případě převodu by byly byty prázdné, bez nájemníků. Obsadit je novými nájemníky, kteří budou dodržovat nastavené podmínky a nebudou narušovat vzájemné soužití, by neměl být podle vedení radnice v Bílině problém. „Již nyní máme zájemce o městské byty, kterým zatím nemůžeme vyhovět. Dále nás kontaktovaly některé firmy z okolních průmyslových zón, které by měly zájem o ubytování svých zaměstnanců. Počítáme i s tím, že část fondu by byla přebudována na byty pro seniory s pečovatelskou službou a podobně,” uvedl starosta Bíliny Oldřich Bubeníček.

Čeká se zásadní rozhodnutí

Nabízené byty jsou z převážné většiny na Teplickém předměstí, dále v SUNNu a Sídlišti Za Chlumem. Další bytové jednotky, které jsou na území města k sociálnímu bydlení zneužívány, radnice vytipovává. Město tak stojí před zásadním rozhodnutím, jelikož o nabízený bytový fond má zájem i společnost CPI, která mimo jiné vlastní byty v Janově.

Dohaduje se také cena, za kterou by město byty pořídilo. Podle opozice radnice je třeba zvážit, zda to pro město bude výhodné. „Předložené cenové nabídky tomu neodpovídají,“ uvedl už před prázdninami na zastupitelstvu Zdeněk Rendl (BSD). Podle materiálů, které měl tehdy k dispozici, by město mělo zaplatit celkovou částku přibližně sto milionů korun.

Bílina se jako řada jiných měst především v severních Čechách potýká s problémem vzniku sociálně vyloučených lokalit, jejichž existence má velice negativní dopad nejen na bytový fond v místě, kde se tento fenomén rozšířil, ale i na rozvoj celého města. Od odkoupení bytů do svého majetku si radnice slibuje výrazné zvýšení schopnosti ovlivnit strukturu nájemníků a tím přispět k řešení již neudržitelné situace v některých lokalitách.

Na Teplickém předměstí bydlí paní Jiřina. Podle ní jsou některé domy dokonce skoro vybydlené. „I když v poslední době se do toho nějak vložila radnice a začíná tu být lépe. Chodí sem na kontroly,“ říká žena, která bydlí v třípokojovém bytě se svými dětmi. „Večer už moc ven nechodím. Vídám tu takové podivné skupinky lidí, kterých se bojím,“ popisuje.

Zastupitele v Bílině čeká ohledně plánovaného odkupu bytů schůzka s odborníky, kteří připravovali pro město uvedenou studii. „Ze svých pozic by mohli zastupitelům odpovědět na dotazy k dané problematice a předat zkušenosti z jiných lokalit postižených sociálními problémy,“ uvádí Pavlína Nevrlá, mluvčí města. Podobné setkání pak plánuje radnice také s obyvateli.