O plánované instalaci kamerového systému se záznamem informovalo vedení města. Záměr už požehnala rada města. Jedná se o základní školu v jednom z problémových sídlišť v Bílině. Do školy dochází řada žáků, kteří ne vždy respektují školní řád. V minulosti tu vedení školy muselo řešit už řadu problémů.