Odkaz najdou lidé na hlavní straně v pravém sloupci dole s názvem Požadavky občanů. Po rozkliknutí je možné vybrat si z několika kategorií, například Čištění komunikací, Veřejná zeleň, Černá skládka a další. Pokud se téma dotazu nebo požadavku nebude týkat nabízených kategorií, je možné zvolit možnost Nezařazeno. K požadavku lze také připojit dokument, například fotografii.

Po zvolení příslušné kategorie vyplní žadatel formulář, kam mimo jiné uvede i svůj e-mail a na ten mu přijde odpověď o stavu, případně způsobu řešení. Ta se zároveň zobrazí i na hlavní straně portálu spolu s dotazem, aby nedocházelo k vícečetným dotazům na stejné téma.

Pokud se dotaz nebo požadavek bude týkat konkrétního místa ve městě, může ho občan označit přímo v mapě. Tento zadaný bod bude mít dále i informační charakter, podle barvy totiž zadávající zjistí, v jakém stádiu je vyřizování odpovědi.

K dispozici bude také mapa událostí. Ta bude zobrazovat polohu všech konkrétních událostí, na které se lidé ptali nebo k nim dávali připomínku či požadavek. Nový portál na webu www.bilina.cz tak rozšiřuje možnosti komunikace mezi obyvateli města a vedením, pracovníky městského úřadu nebo jeho příspěvkovými organizacemi.

„Věříme, že občané možnost tohoto moderního a efektivního způsobu komunikace uvítají a budou jej hojně využívat. I nadále pracujeme na modernizaci webových stránek města a zlepšování komunikace s našimi občany,“ uvedla místostarostka Zuzana Bařtipánová.

Pavlína Nevrlá