Složitá legislativa, odpovědnost úřadů
„Panuje mylná domněnka, že takto může učinit vlastník komunikace. Ten však žádná práva nakládat svévolně s majetkem cizích osob ze zákona nemá,“ uvedla Nina Ledvinová z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Jednoduše řečeno, může odstranit nelegální reklamní zařízení ze silničních pozemků pouze silniční správní úřad, tedy krajský úřad a ministerstvo dopravy. Co se týká nelegální stavby, a tou je i konstrukce billboardu, může odstranění nařídit výhradně příslušný stavební úřad.
O umístění reklamy pak rozhoduje krajský odbor dopravy, ale ze zákona pouze na silnicích I. třídy. „Podkladem pro povolení reklamního zařízení je vyjádření správce komunikace a Policie ČR,“ přiblížil Zdeněk Rytíř z kanceláře ústecké hejtmanky.

Policii se billboardy u silnic nelíbí

Povolení úřad vydává na pět let a poté jej musí provozovatel obnovit. V současnosti již ale podle Rytíře policie k umístění reklamních zařízení nevydává kladné stanovisko, a tak již delší dobu žádné nové reklamy u silnic I. třídy krajský úřad nepovolil.
„Odstraňování reklam provádíme pouze u těch, u kterých již vypršela lhůta pro povolení. Na reklamy k odstranění nás upozorňuje správce komunikace, ŘSD,“ dodal Rytíř s tím, že o počtech reklamních zařízení u silnic I. třídy není vedena žádná evidence.
Podle ŘSD je ale na území kraje a Ústí nad Labem velké množství nelegálních billboardů u silnic I. třídy s tím, že jako příklad uvedlo silnici I/30 v ulici Všebořická.

Náměstek ústeckého primátora Jan Řeřicha (ODS) k tomu vysvětlil, že na umístění billboardů má město Ústí nad Labem velmi přísnou směrnici.
„Jejich umístění už nechceme ani povolovat, protože jednak nechceme město reklamou zahltit, ale hlavně, tyto billboardy odvádějí pozornost řidičů, a jsou tedy velmi nebezpečné.“

Co se billboardů týká, minulý rok skončil bezpečnostní audit, který se touto problematikou zabýval, podléhaly mu ale pouze rychlostní silnice a dálnice. Výsledek zní: V ÚK nejsou žádné billboardy v bezprostřední blízkosti rychlostní silnice (označované písmenem R).

Reklamy v ochranných pásmech těchto komunikací auditoři stále ještě mapují a dle dohody s ministerstvem dopravy z 11. srpna tohoto roku zahájí ŘSD správní řízení o jejich odstranění. „Průběžně se snažíme všechny neoprávněně umisťované billboardy odstraňovat,“ sdělila Ledvinová z ŘSD.
Výraznější redukci počtu reklamních ploch kolem silnic je ŘSD schopno provést za pět let, pokud parlament schválí novelu zákona o pozemních komunikacích, která s tímto počítá.

Je to nejzazší lhůta, do kdy by měly billboardy zmizet. Záleží ale na poslancích, zda novelu schválí.