Třídit odpad se v těchto lokalitách, konkrétně Na Výsluní, začalo již v říjnu roku 2003. Na celé akci se podílí město Bílina ve spolupráci s firmou Ekodendra. Jedná se o projekt, při němž domácnosti ukládají odpad biologického základu do speciálních kontejnerů, ten je poté vyvezen do chotějovické kompostárny. Tam zraje a postupně se rozpadá na kvalitní kompost, který se pak dostává zpět k zákazníkům.

Jak vysvětlil bílinský starosta Josef Horáček, projekt stále běží bez nějakých změn. Město přemýšlelo o rozšíření sběrných míst na bioodpad po městě. Jak pak ale upřesnil, třídění bioodpadu se ujalo v domcích, ale v sídlišti by nejspíš aplikovat nešlo. Vždyť lidé kolikrát netřídí ani běžný odpad, natož aby plnili kontejnery bioodpadem. Bílina si již dříve podávala žádost o dotaci na myčku na speciální bioodpadové kontejnery a také na svozové auto. S žádostí neuspěli, tak zkoušejí štěstí znovu. Starosta zmínil, že třídění odpadu je velmi důležitá, v dnešní době vlastně již nezbytná věc, věc. Je rád, že v Bílině funguje již šestým rokem.

Svážení bioodpadu se ujalo i v Teplicích. Tepličtí radní se na základě žádostí od občanů rozhodli navýšit počet sběrných míst na bioodpad. Nově tak od dubna nádoby přibyly v Hudcově, Řetenicích a části Šanova I. Podle všecho se bude tato služba v budoucnu nadále rozšiřovat. V případě, že je k dispozioci kontejner na bioodpad, je nutné, aby ho k tomu účelu občané využívali. Speciální nádoba uchovává odpad biologického původu ve vhodných podmínkách. Když ale lidé vyhodí tyto odpadky do igelitového pytle a položí ho vedle kontejneru, nebude tento odpad brán jako biologický a nedojde tak ani k jeho dalšímu zpracování. Slupky od zeleniny a zbytky jídla se tak budou povalovat na běžné skládce.
Povinnost separovat bioodpad ukládá městu zákon. Dosavadní poznatky jsou zatím pozitivní. Zajímavé je to, že z celkového objemu komunálního odpadu tvoří právě bioodpad téměř jednu polovinu a to stojí za zamyšlení.