Dlouhé, nudné a tak trochu smutné chodby gymnázia si žáci v rámci projektu vyzdobili vlastní výmalbou. V přízemí tak vznikl mořský svět a v prvním patře stepi a savany.

Letos žáci pod vedením Mgr. Mitúchové a Mgr. Pavlátové pokračovali druhým patrem gymnázia, které proměnili na lesy a pralesy. Po celé opravdu dlouhé chodbě v druhém patře žáci namalovali lesní a pralesní život.

„Obrázky jsou velké, názorné, označené. Proto se našim žákům, učitelům i rodičům žáků velmi líbí vizuálně, ale nejen to. Opravdu se již začaly využívat i ve výuce. Prohlédnout si obrázky přišly i děti z mateřské školy a rádi uvítáme i žáky z jiných škol v okolí i širokou veřejnost," říká Věra Pavlátová, zástupce ředitelky školy a současně manažerka úspěšného projektu .

„Na výmalbě se podílela spousta žáků z naší školy v hodinách výtvarné výchovy kreslili návrhy, z návrhů pak vybírali ty vhodné, jiní žáci kupovali a vybírali barvy, pracovali na rozvržení obrázků, podporovali a fandili. Bylo velmi zajímavé pozorovat i to, s jakou bravurností a profesionalitou si mladí malíři počínají, ať to bylo při míchání různých odstínů barev nebo při používání různých technik malby, s cílem zachytit co nejvěrnější podobu díla.

Úžasné bylo i to, že si spolužáci během práce navzájem radili a pomáhali. I díky tomu se z nich stala sehraná parta," popsala, jak projekt probíhal. Věra Pavlátová.

Výmalba života lesů a pralesů má využitelnost pro široké spektrum lidí. Rodiče, návštěvníci školy a veřejnost ocení její estetickou stránku, žáci a učitelé ji navíc využijí i jako učební pomůcku. Pro jiné školy může sloužit i jako motivace a příklad dobré praxe.

„Veselé i naučné chodby gymnázia a možnost spolupodílet se na chodu školy také pomohly s rozhodnutím dalším zájemcům o studium na naší škole, za což jsme velmi rádi," těší autory projektu.