V současnosti se řeší protihluková opatření v blízkosti rekonstruovaných mostů u Bystřan a v návaznosti na výstavbu kruhového objezdu v Trnovanech, na rohu ulic Modlanská a Masarykova.

O hluku z dopravy vědí své obyvatelé rodinného domku v Nákladní ulici, poblíž křižovatky u Lidlu, jedni z mála, kteří odsud ještě „neutekli.“ Ve 30. létech minulého století, kdy byl dům postaven, to byla tichá čtvrť. Dnes tudy vede hlavní tah směrem do Riegerovy ulice. Naštěstí viadukt na jejím konci se bude vbrzku opravovat, takže obyvatelé Nákladní si na půl roku oddechnou.

Měření hluku = čas a peníze

Náklady na osmihodinové měření v denní době na jednom měřícím místě se pohybují kolem 15 tisíc korun a měřící přístroj stojí tolik, co vůz Škoda Fabia. Navíc se měří pouze za určitých klimatických podmínek: nesmí být sníh, neboť sněhová pokrývka tlumí nebo zesiluje a hlukoměr funguje spolehlivě pouze při teplotách nad 0 °C.

Nesmí foukat silný vítr ani pršet, protože vítr i déšť výsledky měření zkreslují. U běžného komunálního hluku platí osmihodinová ekvivalentní doba, čili lze měřit 8 i méně hodin, aby se prokázalo, že limit hluku byl překročen. V noci stačí měření hodinové a někdy i kratší, pokud je zdroj hluku silnější.

Specifické a ještě nákladnější je měření hluku z dopravy. „Zpravidla se provádí v průběhu 18 až 24 hodin a je spojeno se sčítáním projíždějících dopravních prostředků,“ upřesňuje Ivo Veselý, vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální KHS Ústeckého kraje, územního pracoviště Teplice.

Více informací o nepříznivé hlukové situaci na Teplicku se dočtete v teplickém deníku ve středu 5.4.....