„Sešli jsme se ředitelem odboru drah, železniční a kombinované dopravy Janem Fiedlerem. Byl stanoven plán dalšího postupu,“ řekl starosta Dubí Petr Pípal, který je členem pracovní skupiny pro obnovu tratě.

Jednání se za německou stranu účastnili Adreas Rasemann a Reinhard Dietze, kteří jsou členy pracovní skupiny pro obnovu tratě na saské straně. A s jakým výsledkem? Alfou a omegou jsou peníze.

„Byli jsme varovaní před přehnaným optimismem, protože vše je v současné době závislé na financích. Těch je všude katastrofální nedostatek. To ale podle mne není důvod k rezignaci a jsem přesvědčen, že je nutné bojovat dál,“ dodal starosta Dubí Petr Pípal.
Obce i regiony na obou stranách hranice euroregionu Krušnohoří obnovu přeshraničního spojení stále plně podporují. Cílem projektu je zprovoznění celé dráhy mezi Freibergem a Mostem. Projekt je připravován Euroregionem Krušnohoří ve spolupráci se saskou stranou.
Od jeho realizace si starostové obcí a měst podél Moldavské tratě slibují čilejší cestovní ruch a i možnost jednoduššího dojíždění lidí za prací.
Nynější trať vede z Mostu či Louky u Litvínova do Dubí a z Dubí na Moldavu v Krušných horách. Dvanáct let je trať Most – Dubí – Moldava kulturní památkou ČR.

Navrženo je obnovení kolejového propojení úseku Moldava - Holzhau a vytvoření kolejového propojení pro lehkou kolejovou dopravu v ose Most - Litvínov - Dubí - Moldava -Holzhau - Freiberg - Chemnitz. (kos)