Aby školy Edisonova a Plynárenská v Teplicích do budoucna ušetřily peníze za energie, projdou o prázdninách rekonstrukcí. Zároveň budou odstraněny tzv. boletické panely.

„Stavební úpravy zahrnují zateplení objektů, včetně střech, rekonstrukci montovaného obvodového pláště (resp. fasády z boletických panelů) a výměnu stávajících oken a dveří za nové. Díky těmto stavebním úpravám dojde ke snížení nákladů na vytápění, zamezení vzniku tepelných mostů a kondenzaci vodních par na stěnách budovy, prodloužení životnosti stavby, zlepšení zvukově izolačních vlastností objektu, a v neposlední řadě modernizaci nejen vzhledu komplexu budov," informuje v investičním plánu na tyto dvě rekonstrukce město Teplice.

Část nákladů pokryjí dotace, část uhradí město z vlastních prostředků.

Výše předpokládané dotace na oba projekty činí cca 26 mil. Kč z celkových předpokládaných nákladů ve výši cca 64,5 mil. Kč.

Vícenáklady na odstraňování nebezpečného odpadu (boletické panely) se předpokládají ve výši cca 2,5 mil. Kč u obou staveb. Předpokládaná úspora provozních nákladů na vytápění je u každé ze škol cca milion korun ročně.

Problematiku rekonstrukce části montovaného obvodového pláště tvořeného tzv. boletickými panely s obsahem azbestu bude řešit specializovaná firma na odstraňování nebezpečného odpadu. Po celou dobu stavebních prací a po jejich dokončení bude vše pod kontrolním měřením.

Práce začnou od 1. června. Vlastní výuku do konce prázdnin to nemá nikterak výrazně omezit. Včera to deníku potvrdil ředitel jedné z dotčených škol, Vladimír Mašek ze ZŠ Edisonova. „Začne se v pavilonu, kde je například družina a další zázemí pro mimoškolní výuku. Organizačně to pokryjeme," řekl Deníku.

Navržený postup stavebních prací byl v obou případech stanoven tak, aby hlavní stavební činnost probíhala v průběhu letních prázdnin a neomezovala tak zahájení nového školního roku 2012/2013. V průběhu září a října budou probíhat dokončovací práce na pláštích budov, které by neměly ovlivnit výuku žáků.