Termín je podle ŘSD nyní vážně ohrožen, dosud není zatím například vydáno povolení na výstavbu hlavní trasy či na mimoúrovňovou křižovatku v Řehlovicích.

Další průtahy ale neradi vidí například obyvatelé Bořislavi, kudy nyní kamiony stále projíždějí. O tom, jaká je to úleva, když pod okny neřinčí tolik motory velkých vozidel, mohou hovořit v Dubí. Odtud totiž již hotový úsek dálnice přes Ústecko, odklonil kamionovou dopravu původně mířící na Cínovec a do Německa. (pem)