Příroda je potřebuje, protože pomáhají přežít sucho. Zadržují vodu, která přitéká z okolních lesů, aby se mohla opět vracet tam, kde nejvíce chybí. Zároveň slouží jako odpočinkové místo pro lidi. Při požárech lesů slouží také jako zdroj pro hasiče. V boji s nedostatkem vody pomáhají v přírodě umělé nádrže, v Bořislavi na Teplicku mají hned dvě.

Nové nádrže nechal v Bořislavi vybudovat Státní pozemkový úřad. Pak je předal obci, už jsou provozu. „Pro jednu se využil prostor bývalého koupaliště v údolí pod hlavní silnicí. Druhý rybník s hrází je za fotbalovým hřištěm, kde historicky nádrž bývala, než ji kdysi zasypali,“ řekl starosta Aleš Navara.

Podle něj jsou nádrže přínosem zejména přes léto, kdy se celá republika potýká s velkým suchem. „Určitě je to chvályhodné v dnešní době, kdy nás trápí nedostatek vody. Je dobré mít takový rezervoár pro případ, když dlouho neprší a půda vysychá. Navíc tak vzniklo i nové místo pro rekreaci,“ podotkl.

Podle projektu Státního pozemkového úřadu byla celá revitalizace koncipována také jako ochrana před povodní. Výstavba zahrnovala také sedm přístupových cest, stezku a odpočinkovou plochu. První nádrž vznikla v rokli mezi vrchy Stráž a Žimský, má rozlohu téměř 10 tisíc metrů čtverečních. Bude sloužit i jako zdroj vody pro hasiče. V blízkosti vznikla odpočinková zóna s většími kmeny pro posezení.

Druhá, menší nádrž o ploše necelé dva tisíce metrů čtverečních vznikla na místě starého betonového koupaliště z 60. let, které bylo naposledy využíváno kolem roku 1989 a které bylo podle starosty Bořislavi v havarijním stavu. Vznikl zde i předřazený suchý poldr, který má ochrannou retenční funkci. Má zachytávat naplaveniny Bořislavského potoka a zpomalovat jeho průtoky při náhlém zvýšení hladiny.

Vybudování přírodních záloh vody v lokalitě Bořislav stálo 25 milionů korun. Podobná místa, která pomáhají v boji s dlouhodobým suchem, lze nalézt i v dalších částech kraje. Třeba na Litoměřicku nechaly Lesy ČR obnovit vodní dílo Býčkovice na Lučním potoku. Práce zde spolykaly 16 milionů korun. Starosta obce vítá především fakt, že celý prostor slouží i jako místo, kam mohou lidé za odpočinkem. „Měly by se sem vrátit i ryby, neboť je to jeden z místních revírů,“ řekl David Matuška. K předání vodního díla obci zatím nedošlo, protože se dělají ještě dokončovací práce. Nádrž není dopuštěná. Starosta také poznamenal, že usiluje ještě o dalších menších rezervoárech vody v dalších částech v katastru obce.

Zadržování vody v krajině

Zadržování vody v krajině je vzhledem k častějšímu výskytu sucha prioritou pro Lesy ČR. Proto loni spustily projekt Vracíme vodu lesu, který právě budování podobných rezervoárů zahrnuje. „Za první rok programu jsme stihli dokončit 70 staveb po celé ČR, 130 staveb je rozestavěných a 150 projekčně připravených,“ uvádějí Lesy ČR.

Jedním z těch, kteří z vlastní iniciativy zakládají tůně a mokřady v přírodě, je severočeský soukromý zemědělec a lesník Daniel Pitek. Důležitá v prevenci před vysycháním půdy je podle něj především pestře strukturovaná krajina. „Je potřeba, aby tam byla spousta nelesní zeleně, abychom měli krajinné prvky, jako jsou třeba mokřady, zatravněné údolnice, průlehy, příkopy na zadržování vody,“ jmenuje konkrétní opatření.