Podle ředitele zahrady Jiřího R. Haagera mohou návštěvníci na vysázených plochách vidět až 4300 různých rostlin. Další pak obsahují zásobní skleníky.
Expozice je rozdělena na několik sekcí a ty pak podle regionů. V jednom ze skleníků je například simulovaná pouštní krajina. Na jednotlivých záhonech se střídají pouštní rostliny Střední a Jižní Ameriky a exempláře, které rostou v Africe.
„Květiny jsou uspořádány tak, jak rostou ve volné přírodě, aby byly expozice co nejrealističtější,“ řekl pro ČTK Haager.
Mimo pouště lze ve skelnících vidět tropický a subtropický prales. Zajímavostí je například takzvaný křížovkářský záhon, na kterém návštěvníci najdou rostliny, jejichž názvy se často používají v křížovkách, například kolu, koku, abaku, balsu, anonu a další.
Podle primátora Teplic Jaroslava Kubery se takovýto prvotní nápor zvědavců dal očekávat. „Zvláště, když to bylo ještě navíc zadarmo. Je to pro nás nejlepší propagace. Protože všichni, kdo tam byli, to nepochybně řeknou dalším lidem,“ komentoval první návštěvní den Kubera.