Podívat se a zavzpomínat přišlo na místo odhadem přes stovku lidí. Celá akce proběhla za přispění občanů Zinnwald – Georgenfeldu a bývalých českých občanů Cínovce. Starý hraniční buk byl odstraněn v 70. letech 20. století, kdy došlo k rozšíření hraničního přechodu.
Hraniční buk měl pro obyvatele Zinnwaldu velký význam, vysazen byl totiž již v 16. století a lidé ho chápali jako spojení domova a znamení pohraničního života v Krušnohoří.
Starý buk míval obrovský kmen o průměru 2 metry a jeho obvod čítal 6 metrů. Než nově vysazený buk doroste do výšky a rozměrů původního, bude trvat opět nejspíše stovky let.
„Je však o 2 metry posunutý na německou stranu, protože mezi hraničními kameny nic být nesmí. Nechť jeho nová výsadba slouží jako symbol otevření hranic mezi Německou a Českou republikou,“ uvedl Benno Beneš z Římskokatolické farnosti děkanství Teplice.