MHD zajišťuje smluvně pro město Dopravní podnik Teplice, s. r. o., ve které město Teplice nikdy nebylo ani vlastníkem ani společníkem. „Dopravní prostředky a areál podniku zůstaly nadále v majetku města a jsou dopravci pronajímány. Na sklonku roku 2006 do firmy vstoupila nadnárodní společnost Veolia transport CZ. Tato skutečnost nemá žádný vliv na MHD, kterou město u této firmy objednává,“ říká náměstek primátora Pavel Šustáček, ve svém vyjádření k článku o dopravě z minulého týdne.

Jako každý rok i letos zvýšil Magistrát města Teplice podle Šustáčka dotace na provoz MHD. „Pro představu, v roce 2004 činily tyto výdaje 34 mil. Kč, v roce 2006 35,5 mil. Kč a pro letošní rok je určeno 37 mil. Kč,“ vypočítává peníze náměstek primátora.
„Samozřejmě podobně stoupají náklady města i na likvidaci odpadů (mimochodem pro obyvatele města jsou tyto služby zdarma), osvětlení, provoz Botanické zahrady, Plavecké haly, Severočeské filharmonie, na údržbu a obnovu mateřských a základních škol, parku a mnoho dalších činností, včetně rozsáhlé investiční výstavby. Nárůsty cen energií, vody, tepla, materiálů a služeb jsou značné a v této situaci je nutno šetřit, a to platí pro všechny kapitoly rozpočtu. Nikomu se to pochopitelně nelíbí, ale zvyšování výdajů by vedlo k rozvrácení rozpočtu města s nedozírnými následky,“ argumentuje v dané věci Pavel Šustáček.

Stanovení dotace 37 mil. Kč na provoz MHD vedlo podle něj i k určitému minimálnímu snížení rozsahu dopravy. „Z rozboru obsazeností jednotlivých spojů došlo bohužel ke zrušení linky č. 1 a 3. Byla nově zavedena linka č. 4 zabezpečující zejména spojení starších občanů z oblastí Šanova do středu města a k nemocnici v pracovní dny. Kdo chce jet nakupovat do Olympie má možnost jako předtím použít bezplatnou dopravu linkou č. 30 z Benešova náměstí nebo linku č. 129 od zastávky Plavecká hala. Oblast okolo konečné v Šanově I. pak obsluhují linky č. 12 a č. 13 ze zastávky U plavecké haly a autobusy č. 129 a č. 146, v sobotu a neděli linka č. 13. V sobotu, neděli a o svátcích zajišťuje napojení Šanova I. od 4.41 hod. do 22.25 hod. autobusová linka č. 121, která jede přes Benešovo náměstí na hlavní nádraží a do Trnovan přes Městské sály,“ píše ve svém vyjádření za město Pavel Šustáček, náměstek primátora a pokračuje: „Oblast u Kamenných lázní je dopravně zajištěna mj. i k hlavnímu nádraží, a do Trnovan trolejbusovými linkami č. 4, 7 a 9 a autobusovými linkami č. 121, 122, 143 a 144 ze zastávky na Pražské ulici (na křižovatce s ulicí U Hadích lázní a Mlýnské).“

Podle některých lidí je ale obslužnost Šanova I především ráno a večer špatně zajištěna. „Jak je z výčtu možností spojení z oblasti Šanova I. vidět, není nabídka omezena pouze linkou č. 4. Naopak došlo k nezbytnému rozšíření dopravní obslužnosti do krupské průmyslové zóny, které zaměstnává řádu občanů města. Město se bude i nadále zabývat zkvalitněním MHD, ale představa, že je možné pro každého cestujícího zajistit přímé spojení z místa A do místa B, je nereálná,“ uzavírá Šustáček.
Celou věc dále sledujeme. Můžete své názory i nadále psát do redakce.

 

CO SE O KAUZE JIŽ V DENÍKU NAPSALO :

První článek avizující změny v MHD z 3.1.2007

 

Změny v MHD

Teplice - Kromě změn cen jízdného, které narostly, změnil Dopravní podnik Teplice s.r.o. od začátku roku provoz některýchlinek.

Linky č. 1a 3jsou zrušeny a nahrazeny linkou č. 4vtrase Šanov Ilázně– Benešovo náměstí– Jateční– Nemocnice– Benešovo náměstí– Šanov Ilázně.

Vsouvislosti se změnami provozu se objevily spekulující informace. Například, že není zajištěna doprava návštěvníků teplických lázní knádraží.

“Dojíždím pravidelně každý týden vlakem zPrahy a spolu se mnou často přijíždějí do Teplic lázenští hosté. Už třikrát se mi stalo, že mě oslovili sdotazem, jak se dostanou městskou hromadnou dopravou od vlakového nádraží do Šanova, když tam nic nejede,“ říká DušanKukal.

Zrušena zde byla trolejbusová linka č. 3, což je pravda. Ale vjízdním řádu je zařazeno hned několik autobusových linek, které projíždějí okolo divadla a zárovn staví uvlakového nádraží. Například č. 127a nebo linka 121, která zajíždí ike Kamenným lázním a na ŠanovI.

Zrušená linka č. 1, která jako jediná zajížděla na točnu vŘetenicích, udělala ztéto konečné mrtvémísto.

Autobusy, které tudy projíždějí, na točnu nemohou zajet, neboť by se špatně vytáčely zpět na hlavní silnici.

Jak uvedl primátor Teplic Jaroslav Kubera, budou vráceny zastávky na Duchcovskou ulici uvýjezdu změsta, které zde dříve fungovaly.

Onových jízdních řádech a nových trasách je možné se informovat na stránkách dopravního podniku a nebo lze zajít na kontaktní místo do předprodeje DP Teplice na Benešově náměstí vTeplicích. Vydán byl také nový knižní řád, který je zde kdostání. Nové rozpisy jsou už také na zastávkách.

Krupka svoji MHD zrušila

Na základě vyhodnocení nákladovosti provozu MHD Krupka a vsouvislosti se změnami vmeziměstské dopravě provozované DP Teplice (rozšíření obslužnosti Krupky) rozhodla rada města oukončení provozu MHD Krupka. Čisté náklady na provoz, tedy dotace od města Krupka, činí za rok 2007cca 800tis.Kč.

Vzhledem ktomu, že byl provoz silně ztrátový a nutil by město zvýšit cenu jízdného až na 15Kč, bylo rozhodnuto ojeho ukončení.

MHD Krupka je tedy nahrazena meziměstskou dopravou.

 

 

 

Druhý článek ze 14.1.2007

 

Stěžují si na dopravu

Teplice (teplicko)/ Dopravní podnik Teplice zrušil od Nového roku některé spoje do Šanova I. Konkrétně jde otrolejbusové linky 1a 3.Nově byla zavedena linka č. 4, to se ale lidé dostanou na Benešovo náměstí a nebo knemocnici, tedy do západní části Teplic. Do východní, kam jezdila „trojka“, třeba ke Kauflandu nebo knádraží, teď přímý trolejbus ze šanovského okruhu nejezdí.

Změna vjízdním řádu vyvolala řadu nepokojů. Ato především ze strany lidí bydlících vdotčené oblasti.

Petice a stížnosti míří nejen na dopravní podnik, ale také na vedení města. Zatím bezúspěšně. Dopravní podnik se brání, že jde ovynucenou změnu, a všechny stížnosti by tedy měly směřovat na město. „Prej to je kvůli tomu, že chybělo sto tisíc korun na trolejbusy, které dopravní podnik nedostal,“ uvedl rozčílený Petr Stejskal. „Hlavně, že budeme mít fontány,“ dodal. Stěžují si také rodiče, kteří musejí teď přestupovat, když vozí svoje ratolesti do Denního stacionáře Kmochova cesta pro děti spohybovým onemocněním. Petici žádající změnu a prověření oprávněnosti této změny vdopravě už adresovali na teplický magistrát.

„Do této části Teplic vždy jezdily dva spoje, dva trolejbusy č. 1a 3.Jeden mířil do Trnovan a druhý do Řetenic,“ stěžuje si další obyvatelka Soňa Müllerová. Vkauze zrušení spojů pokračujeme dále.

 

 

Poslední předcházející článek ze 17.1.2007

 

Chtějí obnovit spoje do Šanova I

Teplicko/ VTeplicích to teď vře kvůli městské dopravě. Na jedné straně jsou obyvatelé, na druhé město a na třetí dopravce. Teplický deník je na průsečíku všech těchto tří stran. Cílem je vyřešit ku prospěchu obyvatel obslužnost ŠanovaI.

Dopravní podnik Teplice zrušil od Nového roku některé spoje do Šanova I. Konkrétně jde otrolejbusové linky 1a 3.Nově sem byla zavedena linka č. 4, to se ale lidé dostanou na Benešovo náměstí a nebo knemocnici, tedy do západní části Teplic. Do východní, kam jezdila „trojka“, třeba ke Kauflandu nebo knádraží, teď přímý trolejbus ze šanovského okruhu nejezdí.

Změna vjízdním řádu vyvolala řadu nepokojů. Ato především ze strany lidí, bydlících vdotčené oblasti.

Petice a stížnosti míří nejen na dopravní podnik, ale také na vedení města. Navíc se začaly objevovat také hlasy, že se lidé ze Šanova Inedostanou přímo ani ke gymnáziu do Alejní ulice, pokud tedy nechtějí na výlet okružní „čtyřkou“. Pokračování ze strany1

Dopravní podnik se brání, že jde ovynucenou změnu, a všechny stížnosti by tedy měly směřovat na město. „Prej to je kvůli tomu, že chybělo sto tisíc korun na trolejbusy, které dopravní podnik nedostal,“ uvedl rozčílený Petr Stejskal.

Ovyjádření kcelé situaci jsme požádali Dopravní podnik Teplice:

„Ke zrušení linek č. 1a 3a jejich nahrazení linkou č. 4stálo ekonomické rozhodnutí města. Při výběru linek, které byly od 1.1.2008 upraveny, popř. nahrazeny, jsme vycházeli právě zvytížení jednotlivých linek,“ odpověděl na náš dotaz za dopravní podnik jeho dopravní ředitel Petr Havlík.

Pokud se podle něj srovnají údaje porovnatelné linky, tj. linky, které jsou vprovozu pouze vpracovních dnech do 18hodin, vyjde následující přehled opočtu přepravených platících cestujících za rok 2007.Podle zdroje zdopravního podniku to je: Linka 1 – 226845 lidí, linka 3 – 221259, linka 8 – 475111, linka 9 – 404998, linka 12– 434127.

To ale cestující do Šanova Ipříliš slyšet nechtějí. Změnou na linkách a zrušením jedničky a trojky byla znemožněna přímá doprava pro rodiče, které vozí své děti například do denního stacionáře Kmochova cesta. Jde oděti spohybovým onemocněním. „Rodiče stakto postiženými dětmi jsou tímto nuceni využívat přestupů MHD, které však jsou pro svůj časový posun pro takto postižené děti ze zdravotních důvodů velmi náročné a stresují,“ píše se vpetici adresované dopravnímu podniku a také na magistrát. Redakce teplického deníku má jehokopii.

Anení to jediná petice, která po Teplicích koluje. Další se připravuje na gymnáziu.

„Mám takový pocit, že krozhodnutí pomohla letní výluka, kde se zjistilo, že můžeme dojít na stanici Pražská a pak dál pokračovat kam kdo potřebujeme,“ rozčiluje se Soňa Müllerová.

Obrátili jsme se také na vedení města. Primátor Teplic Jaroslav Kubera ekonomické přitažení kohoutku pro dopravní podnik potvrdil. Zároveň ale podotkl, že budou probíhat další jednání. „Chceme znát přesné vytíženosti a důvody, proč byly zrušeny zrovna tyhle linky a proč nebyly omezeny třeba spoje mezi městy. To se také mohlo stát,“ konstatoval včera mezi jednáními vSenátu vPraze představitel Teplic. Tím prakticky přehrál celou věc opět na dopravní podnik.

Není podle něj vyloučeno, že by se linky mohly vrátit lidem zpět. Kdy by to ale konkrétně mělo být, ale neuvedl.

Podle některých lidí by to měl být právě primátor, kdo by počínání dopravního podniku mohl ovlivňovat ze své pozice.

„VČechách nejspíš není statutárního města, které by nevlastnilo stoprocentní podíl městského dopravního podniku a včele představenstva nestál primátor,“ uvedl Alois Kittl, zastupitel Teplic zaKSČM.

Vsouvislosti se změnami provozu se objevily spekulující informace. Například, že není zajištěna doprava návštěvníků teplických lázní knádraží.

Zrušena zde byla trolejbusová linka č. 3, což je pravda. Ale vjízdním řádu je zařazeno hned několik autobusových linek, které projíždějí okolo divadla a zároveň staví uvlakového nádraží. Například č. 127a nebo linka 121, která zajíždí ike Kamenným lázním a na ŠanovI.

Zrušená linka č. 1, která jako jediná zajížděla na točnu vŘetenicích, udělala ztéto konečné mrtvémísto.

Autobusy, které tudy projíždějí, na točnu nemohou zajet, neboť by se špatně vytáčely zpět na hlavní silnici.

Primátor Teplic včera opět upozornil na to, že zde budou obnoveny zastávky na Duchcovské ulici na výjezdu zTeplic.