Tento lékařský obvod po dohodě s obcí a Krajskou zdravotní, a.s. převzal v průběhu března doktor Khaled Khattib. Stávající ordinace v mateřské školce již nevyhovovala ani prostorově, ani po stránce kontaktu nemocných s dětmi z mateřské školky.

Proto se málo využívané prostory v domově důchodců, kde dříve bylo denní centrum zrekonstruovaly tak, že zde vznikla nová ordinace obvodního lékaře.