„V současné době probíhá příprava celého privatizačního procesu většiny bytů ve městě Dubí,“ říká dubský starosta Petr Pípal. Předpoklad je, že by se mělo privatizovat zhruba 580 bytů s tím, že číslo bude upřesněno během privatizace. Rada města odsouhlasila zasedání správy majetku města předložit seznam bytových domů.


Představa města je taková, že u domů, kde to bude jen trochu možné, bude dům přednostně nabídnut k odkoupení nájemníkům. S nimi chce město o všem jednat. Dům by museli nájemníci koupit jako celek. U domů, kde by nájemníci neměli zájem o koupi, chce město vypsat výběrové řízení a nabídnout tyto domy jako celek nějakému již zaběhlému bytovému družstvu.


Starosta dodává, že by město chtělo svěřit byty do rukou nějaké společnosti, která má kapitál a zkušenosti se správou bytů a domů. Přechodem obecních bytů pod „družstvo“ by měla být zajištěna také pravidelná revitalizace a investice.


Některé domy a byty zůstanou v majetku města. Jedná se o domy, které byly například postaveny či rekonstruovány pomocí dotací.
Prodejní ceny bytů budou obvyklé na základě ocenění. Starosta tak předpokládá, že pro zájemce o koupi bytu by ceny měly být dosažitelné.
Když byl dubský strosta hostem našeho on–line rozhovorzu, přišel mu dotaz od dubského občana Karla S., zda bude město nějakým způsobem jednat s občany, kterých se privatizace dotkne a jak budou lidé informováni.


„Se všemi dotčenými uživateli bude osobně jednáno formou setkání a výměny informací. V každém případě je záměrem města provést privatizaci tak, aby splnila svůj účel a nepoškodila zájmy uživatelů bytů,“ slibuje starosta.


Pípal je také přesvědčen, že až se Dubí zbaví nálepky města nevěstinců, vzroste zde zájem o domy a byty. V budoucnosti tak v Dubí jistě porostou ceny domů a bytů a vyrovnají se tak trhu například v Teplicích a okolí. To vše souvisí s budoucím vývojem města.