Jak se tyto kamenné „bobky“ zkoumají a co všechno z nich vědci dovedou vyčíst, přiblíží ve čtvrtek od 18 hodin na Café Nobel v teplickém planetáriu geolog a paleontolog Boris Ekrt z Národního muzea v Praze.

V první části svého povídání se bude věnovat zachování zkamenělin jako takových – jaké podmínky k němu přispívají a proč na některých místech máme bohatá naleziště a jinde se nenajde nic. Uvidíte i některé příklady ze severočeských lokalit.

„Pak už se budeme věnovat především zkamenělým exkrementům. Dozvíte se, jaké existují typy koprolitů, jak staré jsou ty, které se nachází na našem území, a kteří živočichové je po sobě zanechali,“ zve koordinátor cyklu Café Nobel Frederik Velinský.

Boris Ekrt vystudoval geologii a paleontologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a od roku 2001 pracuje jako kurátor
paleontologického oddělení Národního muzea. Je autorem řady výstav, vědeckých a populárních článků o fosilních obratlovcích od prvohor do třetihor. Věnuje se přednáškám a vzdělávacím aktivitám pro různé věkové kategorie. Pořádá záchranné paleontologické výzkumy na lokalitách s fosilními obratlovci.