Casanova dorazí na duchcovský zámek, kde si ho pro sebe vyhradí rodina hraběte. Místní dámy jsou tím ovšem uraženy a vymyslí si pomluvu - hraběti namluví, že Casanova měl pletky s jeho ženou a důkazem má být negližé, které nosí u sebe - takto začíná děj nové opery, kterou pro brněnský divadelní soubor 2-15 napsal skladatel, osecký rodák, dirigent Hudby Hradní stráže a Policie ČR Jan Zástěra. V minulosti vedl Brixiho komorní soubor v Teplicích, nyní v regionu spolupracuje se souborem Collegium hortensis a také se angažuje v Trautzlově umělecké společnosti. Je doktorandem Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty UK a vyučuje na Pedagogické fakultě UK v Praze.

Brněnský divadelní soubor 2-15 je nová hudebně-divadelní platforma, která sdružuje a podporuje mladé literáty, hudební skladatele a interprety. Stěžejním zájmem souboru je opera se zaměřením výhradně na autorské operní premiéry současné skladatelské generace.

Příběh fiktivního setkání cestovatele a svůdce ženských srdcí Giacoma Casanovy s oseckým regenschorim Jacobem Trautzlem při koncertě na zámku v Duchcově se odehraje 14. května v 18:00 hodin ve Valdštejnském sále zámku.
V úvodu představení věnuje autor partituru opery městu Duchcov.

Autor hudby: Jan Zástěra; Autor libreta a režie: RaR (Rejža a Rejžička): David Kříž a Renata Fraisová; dirigent: Jiří Habart; kostýmy: Veronika Fiurášková.
Vstupenky v obvyklých předprodejích.

Vstupné: předprodej 150 Kč; na místě 120 Kč
Speciální vstupné pro studenty konzervatoře 70 Kč