Investorem je Severočeská vodárenská společnost (SVS). „Kamerová prohlídka prokázala, že je kanalizace popraskaná, zkorodovaná a v havarijním stavu,“ řekl mluvčí SVS Jiří Hladík a dodal: „Na stoce je v daném úseku odhadem celkem 27 přípojek, z toho 6 od uličních vpustí.“

Dělníci vybourají stávající stoku a nahradí ji potrubím z kameninových trub s novými kruhovými kanalizačními šachtami. Do nové kanalizace budou připojeny domovní přípojky a uliční vpusti. Práce začaly na začátku tohoto měsíce a skončit mají do konce listopadu.