Paní Cecilie Havlenová tu v pátek oslavila své 95. narozeniny. Jubilantka je rodačka z Teplic. V roce 1948 se vdala a odstěhovala do Třebíče, kde pracovala ve Spolaně. Po dvaceti letech se s manželem vrátili do Teplic, kde dalších dvacet let, až do odchodu na zasloužený odpočinek, pracovala ve Spořitelně.

Paní Cecilie vychovala dvě dcery a má pět vnoučat. K jejím největším koníčkům vždy patřily ruční práce a šití. V domově důchodců, kde už žije deset let, se aktivně účastní všeho dění. V obdivuhodné kondici se udržuje každodenními procházkami.

Oslavenkyni přišli poblahopřát a popřát štěstí a hlavně pevné zdraví i zaměstnanci domova důchodců a my se rádi připojujeme.