Více než 162 milionů korun vyinkasovali celníci na dani z vína a 36 milionů utržili na dani z lihu a lihovin. Na dani z piva ve výši téměř 13 milionů korun se podílela řada malých pivovarů registrovaných v kraji. Podle Jiřího Nejedlého z ústeckého celního úřadu kromě těchto daňových tahounů utržili celníci téměř 3 miliony na spotřební dani z tabákových výrobků.

„Ve srovnání s předchozím rokem zaznamenali ústečtí celníci nárůst ve výběru spotřebních daní zejména u minerálních olejů (o 1,7 mld. korun) a lihovin (o 3,5 mil. korun),“ zdůraznil Nejedlý. Dodal, že za zboží dovezené ze zemí mimo EU vybrali ústečtí správci na cle téměř 315 milionů. Dalších bezmála 5,25 milionu vybrali na dani z přidané hodnoty.

Celníci spravují i daně ze zdrojů energie, čili daně ze zemního plynu, pevných paliv a elektřiny, které zaplatíte do státní pokladny přes dodavatele těchto energetických produktů konečnému spotřebiteli. Za ně vyinkasovali 264 milionů korun.

V rámci takzvané dělené správy pracovníci celního úřadu vybírají poplatky a vymáhají pokuty, které lidem a obchodním společnostem ukládají jiné státní organizace či instituce. Do státní kasy celníci vybrali dalších 406 milionů korun. Nejvyšší hodnotu, 208 milionů, vybrali za dočasné či trvalé odnětí zemědělské půdy. Následovaly poplatky dle zákona o ochraně ovzduší (132 milionů korun) a dále pokuty vybrané v blokovém řízení ve výši 48 milionů korun.