Cena hejtmana vyznamenává vynikající občanské zásluhy o rozvoj kraje, hrdinské a jiné výjimečné činy. Uděluje se v pěti kategoriích, letos už počtvrté.

V kategorii regionální rozvoj, do níž přišlo nejvíc nominací, zvítězil manažer Štěpán Popovič. Ve zdravotnictví uspěla lékařka Jana Bednářová, ve vědě a výzkumu lékař Josef Richter, v kultuře řezbář Vladimír Cejnar. V kategorii sport ocenění získalo družstvo házené žen DHK Baník Most Černí andělé.

Podle hejtmana Oldřicha Bubeníčka letos přišlo mnoho nominací a výběr byl složitý. Vybraní laureáti musí být spjati s Ústeckým krajem. „Buď se na území kraje narodili, žijí tady, spojili s ním své působení, život, dílo, činnost nebo jejich jednání reprezentuje Ústecký kraj a přispívá k jeho dobrému jménu," uvedl vedoucí tiskového oddělení krajského úřadu Zdeněk Rytíř. Slavnostní předání cen by se mělo uskutečnit v říjnu. Laureáti od kraje dostanou odměnu 50 tisíc korun.(pod)

Laureáti Ceny hejtmana Ústeckého kraje 2014

Regionální rozvoj: Dr. Ing. Štěpán Popovič, CSc.

Dvacet let stál v čele sklářského gigantu AGC Flat Glass Czech Teplice. Pod jeho vedením se věhlas a um českých sklářů rozšířil i do zahraničí. Významně přispěl ke zlepšení situace na místním trhu práce, podporuje vědu a výzkum. Byl jedním z iniciátorů vzniku Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života: MUDr. Jana Bednářová

Lékařka, primářka oddělení Emergency Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Má 12 let praxe v poskytování rychlé lékařské pomoci a letecké záchranné pomoci. Publikuje v odborných lékařských časopisech. Už 6 let je odborným garantem celostátní konference Emergency.

Věda a výzkum: MUDr. Josef Richter, CSc.

Lékař, imunolog, alergolog. Ve svých 80 letech se stále věnuje pacientům, je aktivním členem týmu Centra imunologie a mikrobiologie Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. Je autorem více než 400 publikací a učebnic. Přednáší v tuzemsku i zahraničí. Je hlavním odborníkem ministerstva zdravotnictví pro odbor imunologie.

Kultura: Ing. arch. Vladimír Cejnar

Po celý život se věnuje uměleckému řezbářství. Vyrábí hračky, umělecké doplňky a bižuterii. Soustředil se i na řezbu betlémů, reliéfů a portrétů významných historických, hudebních a literárních osobností. Za 70 let zhotovil přes tisícovku prací, vystavuje po celé Evropě. Jeho betlémy jsou k vidění v muzeu v Děčíně, Jindřichově Hradci i Novém Boru.

Sport: DHK Baník Most Černí andělé

„A" družstvo házené žen se již třetím rokem pohybuje na vrcholu nejvyšší Česko-slovenské interligy WHIL a pravidelně hraje Evropské poháry v házené. V sezóně 2013/2014 se stalo mistrem ČR, umístilo se na 3. místě ve WHIL a bylo vítězem Českého poháru. V sezóně 2014/2015 dosáhlo družstvo 2. místa ve WHIL.