Návrhy na udělení první Ceny města Teplice mohou občané a další subjekty předkládat do 31. srpna 2021. A to buď osobně na podatelnách, poštou nebo elektronicky na adresu elektronické podatelny posta@teplice.cz nebo prostřednictvím datové schránky.