"Návrh musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta, oblast veřejného života, zdůvodnění návrhu a kontaktní údaje navrhovatele. Každý kandidát musí být navržen samostatným návrhem," píše se na webu města. Tam se také lze dozvědět další podrobnosti.