Hosty přivítal ředitel Gymnázia Teplice Zdeněk Bergman a po jejich krátkém vystoupení už aulou zněla pouze španělština. Velvyslankyně Peruánské republiky si připravila prezentaci o Peru doplněnou fotografiemi a přehlednou infografikou. Pak dostali prostor studenti a mohli se zeptat na to, co je o Peru zajímá.

Její Excelenci velmi potěšil i připravený program studentů. U písně, kterou si pěvecký sbor Canzonetta připravil v její mateřštině neodolala a zpěváky si nahrála alespoň na svůj mobilní telefon. Potlesk si za latinské tance vysloužil i taneční pár Vojta se Sárou.

Na památku od studentů si paní Marita Landaverí Porturas odvezla obraz, který jí namalovali a pak už společně se členy nově otevřeného kulturního centra románských jazyků zahájila výstavu Peru země Inků v přízemí bodovy A gymnázia. Výstava je provedena v dvojjazyčné podobě. Návštěvníci na ní uvidí práce žáků Gymnázia Teplice a mohou se například dozvědět zajímavé informace o tradiční peruánské kuchyni, o tradicích a svátcích nebo o Češích, kteří cestovali, či působili v Peru. „Cílem centra románských jazyků je motivace a podpora jazykových dovedností studentů spojených s tvorbou projektů, tlumočením a mezinárodními výměnami. Zároveň rozvíjí spolupráci mezi Českou republikou a zeměmi mluvícími románskými jazyky. Klade si za cíl sdružovat odborníky z jazykové, politické, ekonomické a kulturní oblasti, kteří budou mít pravidelně přednášky v prostorách gymnázia. Tento projekt je unikátní tím, že je jediný svého druhu v České republice,“ uvedl Jiří Kašpar, ředitel kulturního centra románských jazyků. (ot)