Nové vzdělávací centrum bude zaměřeno nejen na školáky, ale také na další návštěvníky elektrárny, kteří sem přijdou třeba na exkurze. Centrum je třípodlažní a vyznačuje se výrazným moderním architektonickým a výtvarným řešením.

Otevřeno od úterý

Styl expozice je akční, interaktivní a nabízí zážitkovou formu prezentací. Využívá vysoce vyspělé audiovizuální technologie, například 3D zobrazení, virtuální realitu, on line měření fotosyntézy živého stromu a také detailní popisy technologie nového uhelného elektrárenské­ho bloku.

„Kapacita centra je omezena skupinou padesáti osob. Centrum bude otevřeno od úterý (10.11.) do soboty od 9 do 17 hodin,“ uvedl Ladislav Kříž, mluvčí ČEZu.

Jde o unikát

V případě nového zařízení jde o první takové svého druhu v republice, které je zaměřeno na klasickou energetiku.
Slavnostního otevření centra se včera zúčastnila také hejtmanka Jana Vaňhová. Konstatovala, že je třeba jednat o partnerství mezi energetickými společnostmi a krajem. Právě ČEZ je jedním ze strategických gigantů v kraji. „Klíčovým pro ekonomiku kraje je energetika,“ řekla hejtmanka. „Proto je třeba vytvořit cesty ke spolupráci,“ dodala.

Modernizace

Elektrárna Ledvice byla postavena v letech 1966-69. Původně měla pět bloků, z toho čtyři o výkonu 110 MW a jeden o výkonu 200 MW. V současnosti má tři bloky, na nichž byly v minulých letech uskutečněny rozsáhlé úpravy.
Výstavba nového zdroje o výkonu 660 MW přijde na 30 miliard korun a zkušební provoz chce ČEZ zahájit v roce 2012. Ledvická elektrárna pak bude nejmodernějším zařízením na výrobu elektřiny spalováním hnědého uhlí v České republice a ke špičce bude patřit i v rámci střední Evropy.

Elektrárna Ledvice

Elektrárna Ledvice dostane nejmodernější blok ve střední Evropě. Převzetí nového bloku je naplánováno na konec roku 2012. Stavba je v plném proudu.
Záměr stavby nového zdroje v lokalitě Ledvice byl schválen v roce 2006. Následně se v roce 2007 podařilo pro nový blok získat státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny a bylo vydáno územní rozhodnutí pro výstavbu nové technologie spolu s demoličními výměry pro objekty, které musely ustoupit novému zařízení.

V roce 2008 bylo vydáno kladné stanovisko ministerstva životního prostředí v procesu posuzování vlivů stavby na životní prostředí (EIA) společnosti ČEPS ke stavbě nové linky 400 kV z rozvodny Chotějovice do rozvodny Vyškov, kterou bude výkon z bloku 660 MW z Ledvic vyváděn. Předběžné převzetí nového bloku o výkonu 660 MW v Elektrárně Ledvice je naplánováno na konec roku 2012, kdy bude zahájen i jeho zkušební provoz.
Na nejmodernější zařízení na výrobu elektrické energie spalováním hnědého uhlí v České republice a vůbec v celé střední Evropě vynaloží Skupina ČEZ více než 30 miliard korun.

Podle mluvčího ČEZu Ladislava Kříže je životnost nového elektrárenského bloku 40 let, přičemž jeho hrubá účinnost dosáhne 47 procent. Účinnost kotle nového bloku dosáhne 91 procent. Spotřeba uhlí i emise CO2 na jednu kilowathodinu se oproti původním blokům sníží o 26 procent. Objem emisí SO2 a NOx poklesne o více než polovinu.

„Hlavní motivy společnosti ČEZ pro zahájení současného programu ekologizace severočeského regionu v hodnotě přesahující 100 miliard korun je zvýšit účinnost uhelných elektráren a omezit tak emise CO2 na nejmenší možnou míru. Současný program obnovy uhelných zdrojů vyvolalo především stárnutí uhelných zdrojů. Velká část výrobní kapacity včetně odsiřovacích zařízení již v letech 2015 – 2020 dosáhne své životnosti,“ uvedl Vladimírt Hlavinka, člen představenstva a ředitel divize výroby ČEZ.

Proto bylo rozhodnuto před lety právě pro výstavbu nového hnědouhelného bloku o instalovaném výkonu 660 MW v elektrárně Ledvice.
V záměru ČEZu je také výstavba paraplynových bloků v Úžíně. Zde je ale třeba ještě jednat s městem Ústí na podmínkách.
Ledvická kotelna se staví na místě bývalé administrativní budovy ČEZ, kterou nechala společnost strhnout letos v lednu.

Společně s novým zdrojem se elektrárna Ledvice dočká i nového kompletního vodního hospodářství.