Josef Hon je speciální pedagog. Od roku 1993 byl ředitelem Arkadie, v důchodovém věku poté přešel z této pozice do role tiskového mluvčího. Řadu let se nadále snaží společnost starající se o klienty se zdravotním znevýhodněním neúnavně propagovat. Slovo pomáhat mu rozhodně není cizí. V komunálních volbách kandidoval za Volbu pro Teplice.

Do Arkadie nastoupil jako ředitel školy v létě roku 1993. Tehdy byla Arkadie pouze školou, měla 19 žáků, šest zaměstnanců a jednu budovu. Od roku 1991 umožňovala dětem s mentálním či kombinovaným postižením žít ve své rodině a přitom se vzdělávat. Na rozdíl od předchozí praxe, kdy byly tyto děti buď za zdmi ústavů a tam se vzdělávaly, nebo byly doma, bez možnosti jakéhokoliv vzdělávání.

Krušnohorské divadlo žilo Lázeňským plesem.
VIDEO: Václav Neckář roztančil Teplice, divadlo žilo Lázeňským plesem

Josef Hon má tři syny. Celá rodina Honů je poměrně početná. Historicky patří Honovi do Teplic. Rodiče Josefa Hona se na přelomu minulého a předminulého století narodili právě v Teplicích. Kořeny rodiny sahají do druhé poloviny 19. století.

Nový projekt s názvem Cena města Teplice vyhlásilo město na počest zesnulého Jaroslava Kubery. Předání probíhá vždy v období ledna, kdy si připomínáme v Teplicích výročí jeho náhlé smrti. Letos to jsou tři roky, co dlouholetý primátor své milované město Teplice 20. ledna opustil.