„Poněkud složitější to máme na Teplicku a Bílinsku, neboť tam vněkterých případech vlastníme jak primární, tak isekundární rozvody. Na primáru je teplo o5% dražší, na sekundáru se letos cena zvýšila jen o3,5%,“ říká Miroslav Krebs, obchodní ředitel ČEZ Teplárenská, a. s., stím, že ke všem cenám je nutné ještě připočíst změnu sazbyDPH.

Vpřípadě lokalit Teplice a Bílina, kde vlastní společnost iplynové kotelny, má na koncovou cenu tepla dopad nejen zvýšení DPH a nárůst ceny plynu, ale uvybraných kotelen izavedení takzvané ekologické daně. „Proto je nárůst ceny za teplo vtěchto lokalitách různorodý a souvisí se situací, zda konkrétní kotelna vyhovuje ze zákona příslušné definici pro osvobození dodávek plynu od ekologické daně,“ říká Miroslav Krebs, obchodní ředitel společnosti ČEZ Teplárenská, a.s.

Cena za jeden GJ se na primáru vTeplicích zvedá o5% na 295,64Kč. Cena za jeden GJ se na sekundáru zvedá o3,5% na 401,83Kč.

Pro Bílinu jsou ceny následujcící: Cena za jeden GJ se zvedá na primáru o6% na 264,68Kč. Cena za jeden GJ na sekundáru se zvedá o3,5% na 400,28Kč. Ceny jsou bezdaně.

Prakticky před rokem schválil antimonopolní úřad Skupině ČEZ koupi Teplárenské, a. s., od společnosti Czech Energy Holding.