„Je to stále dokola, skládka vznikne, my ji uklidíme a za nějaký čas je tam znovu. Nevíme si s tím rady, protože budou-li existovat lidé, kteří černé skládky zakládají, tak je to neřešitelný problém a půjde to stále dokola. V tomto období mapujeme všechny černé skládky na území města Dubí a stav je alarmující. Je jich více než 40!," řekl starosta Pípal.

Skládky jsou na městských pozemcích, ale také na soukromých pozemcích. „Město nechá své pozemky uklidit a vlastníky soukromých pozemků vyzve k zajištění nápravy a úklidu těchto skládek. Asi z toho nebudou mít radost, ale zde platí, že vlastnictví zavazuje a každý vlastník si svůj majetek musí hlídat a udržovat jej. Možná to povede k tomu, že některé pozemky se znepřístupní a oplotí, ale s tím i souhlasím. Pokud ke mně někdo přijde na „návštěvu" a dělá mi tam nepořádek, tak ho na tu „návštěvu" příště nepustím. Také se stále potýkáme s úkazem „falešné solidarity". Mnoho občanů žijících v sousedství černých skládek ví, kdo tam nepořádek přiváží. Pokud se jich však zeptáte, tak vám odpoví, že to ví, ale neřeknou, protože v sousedství těch lidí žijí. Zájmem každého z nás by mělo být mít ve svém okolí pořádek a čistotu." (red)