Starosta argumentoval tím, že dostal doporučení od právníků nekupovat, že by se zastupitelé mohli vystavit trestnímu stíhání pro špatné nakládání s finančními prostředky města. Újezd je totiž zcela mimo katastr Bíliny.

Majitelka chtěla za bývalý utečenecký tábor 15 milionů korun. Bílina to nereflektovala. Zastupitelé většinově řekli své ne. I když se našli mezi nimi tací, kteří by do toho šli. Lidé v Bílině, podobně jako obyvatelé z okolí Újezdu mají obavy z přílivu nepřizpůsobivých lidí. Provozovatele areálu Pavla Fouska bílinské odmítnutí nepřekvapilo. Navíc se teď objevily informace o tom, že areál bude mít nový nájemce, dlouhodobě.

V areálu, který doposud provozuje soukromá společnost Domov na kopci, žije už přes stovku lidí. Část z nich je nemocná a zbavená svéprávnosti.

Koupi prosazovali zastupitelé TOP 09, kteří původně navrhovali areál koupit a nechat zbourat. Podle nich totiž problém nikdo jiný nevyřeší a v budoucnu se může zvětšovat. „Problém nám roste pod rukama," řekl zastupitel za TOP 09 Pavel Pastyřík.

„Pokud to nebude řešeno ze strany státu, ten problém tu budeme mít pořád," reagoval starosta Bíliny Horáček.

----------------------

Na dané téma:

Na otázky odpovídá J. Syslová

Starostka obce Hrobčice

Na posledním zastupitelstvu jste řešili nabídku prodeje bývalého azylového zařízení? S jakým výsledkem?

„Bod byl stažen z programu, provozovatel nedoložil stávající nájemní vztahy smlouvami."

Padla dohoda?

„Dověděli jsme se, že areál byl týž den, tedy v pondělí, nově pronajat panu Volfovi."

Bude tedy obec usilovat o odkup areálu?

„Tímto novým pronájmem jednání zřejmě úplně padnou."

--------------

Psalo se ........

Deník Směr, rok 1998:„Udržet chod v Červeném Újezdě jde pouze za předpokladu, že všichni respektují stejná pravidla a zároveň mají stejná práva. Při zohlednění skutečnosti kolik rozdílných národností se nachází v jediném prostoru, získávají zde pojmy tolerance, spolupráce a humanita svoji téměř prenatální podobu. Není to vojna, ale režim musí být." říkal tehdy Petr Kreibich, ředitel Uprchlického tábora.

Podobně to musí platit ale i dnes. Už to není uprchlický tábor, ale ubytovna pro různé národnosti ano.