Ve městě Hrob se v sobotu konaly po celý den oslavy 120. výročí založení místní české školy. Sešlo se na nich velké množství lidí.
Výročí školy bylo věnováno z části historické památce Karla Líma, který na škole dlouhou dobu pracoval.
Oslavy zahájil projevem Pavel Koukal, který připomněl historické souvislosti a poté starosta Hrobu Jan Zelenka popřál školákům, aby se jim ve škole líbilo.

Následovalo odhalení pamětní desky na paměť zakladatele české krušnohorské turistiky a budovatele chaty na Bouřňáku, učitele Karla Líma, který v Hrobu učil.

Poté ředitelka školy Alena Krížová otevřela pro veřejnost všechny tři budovy školy a pozvala přítomné na prohlídku vyzdobených tříd.
Ve třídách byly malé dílničky, kde už čekaly děti, aby hostům předvedly, co všechno umějí. Kreslily se obrázky, poznávaly rostliny, ochutnávaly ovocné saláty a psala se i přáníčka, která se v průběhu kouzelné halloweenské noci měla vyplnit.
Odpolední posezení s dlouholetými pracovníky školy bylo nazvané Vzpomínky na školní léta a nad historickými fotografiemi se všem vzpomínalo moc hezky.
Nechybělo ani hudební vystoupení skupiny Dědkové z Kentucky a večer pak Halloweenský průvod, který si užívaly nejvíc děti. (re)

Karel Lím, v několika větách
V Hrobu se učitel Karel Lím brzy stal jedním z organizátorů českého kulturního života. V pozdějších letech před první světovou válkou tam dokonce vedl a dirigoval osmnáctičlenný symfonický orchestr, složený z havířů, sklářů, železničářů a učitelů. Kromě toho hrál na violoncello v učitelském smyčcovém kvartetu.

Podobný orchestr jako Hrobě vedl později také v Duchcově , kde svou lásku k hudbě osvědčil i v souvislosti se založením Hudební a pěvecké školy v roce 1925.

Karel Lím v Hrobu bydlel na samotném konci ulice směrem na Křižanov. V roce 1926 se stal Karel Lím vůdčí osobností a předsedou Krušnohorské župy KČST se sídlem v Duchcově.

Z knihy Řídící učitel Karel Lím, zakladatel české krušnohorské turistiky, autor Pavel Koukal.

Čtenář reportér
Něco se Vám nelíbí na komunální politice? Zažili jste něco výjimečného? Chcete upozornit na nějaký neřešený problém? Máte ideální možnost v rubrice Čtenář reportér. Své příspěvky (možno i foto) posílejte e-mailem na reporter.teplicky@denik.cz. Rubrika Čtenář reportér žije v tištěné verzi v Teplickém deníku a i na webu www.teplicky.denik.cz.