V současnosti je situace taková, že město již založilo obecně prospěšnou společnost s názvem Bílinské lázně. Tato společnost by měla podepsat smlouvu s o.p.s Via Vitae. František Poživil, zastupitel a předseda správní rady ve věci lázní vysvětlil, že snahou je ochránit městský majetek. Myslí tím předejít případu, kdy by třeba kvůli investorově platební neschopnosti padly případné dluhy na město. Právě proto byla městem založena o.p.s a ta teprve pronajme lázně společnosti Via Vitae.

Nyní ale záleží na investorovi, zda se mu podaří sehnat potřebné finanční prostředky na rozsáhlou a nákladnou rekonstrukci areálu. Chce využít dotací z evropských fondů. Do pátku je termín, kdy svůj projekt může předložit. V případě, že peníze získá, rozjede se stavba na tři roky. Pak je podmínkou lázně minimálně pět let provozovat. Během celého procesu bude muset být vše pečlivě kontrolováno, aby nedošlo k chybám a následně mohlo být vše profinancováno evropskými penězi. V případě, že investor na dotace z EU nedosáhne, smlouva se automaticky ruší. „Zatím žádný z investorů neměl tolik peněz, aby se do lázní pustil. Tento však má parametry na to, aby se to konečně rozjelo,“ říká Poživil s vírou, že se investorovi podaří peníze sehnat. Dodává, že hledali někoho, kdo by uměl lázně provozovat a zároveň měl na vše peníze.

Pokud by po dlouhém čekání ani tento krok krok nevyšel, muselo by město hledat jiné řešení. Starosta Bíliny Josef Horáček připustil, že v případě, že by nevyšel pokus dát lázně do pronájmu, začalo by se uvažovat o jejich prodeji. Zájemci o koupi, nikoliv o pronájem, již byli.