Určitě očekáváte ještě větší nápor v těchto dnech. Co doporučujete Tepličanům?
Aby balík dorazil v předvánočním provozu bez komplikací a včas, každoročně doporučujeme: balík řádně zabalit tak, aby byl obsah účinně chráněn proti možnému poškození v důsledku kontaktu s jinými poštovními zásilkami (třením, tlakem a nárazem). Balík pojistit.
Co když tak neučiním?
V případě, že balík není pojištěn, jedná se o takzvanou obyčejnou zásilku, kterou Pošta dodá bez toho, že by příjemce potvrzoval převzetí. Za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu obyčejné zásilky podle stanovených poštovních podmínek Pošta neodpovídá. Vždy záleží na službě, jakou si zákazník zvolí – adekvátně k obsahu jeho zásilky. Neposílejte v balíku „překvapení“, která se Poštou přepravovat nesmějí. Takovéto balíčky budou z přepravy vyloučeny.

Co tedy do balíku nepatří?
Do balíku určitě nepatří například: prskavky, dýmovnice a jiná pyrotechnika. (Platí to i v případě, že balík s překvapením putuje do ciziny. Celníci ho po prověření rentgenem okamžitě vyloučí z přepravy.) Nepatří tam ani žádné tlakové lahve, plastové lahve, pistole, ředidla a jiné hořlaviny, spreje, omamné a psychotropní látky, jedovaté a žíravé látky.