„To je ale mylná představa a jak jsem zjistil, je to úplná věda. K trpaslíkům se váže řada pověstí, jsou o nich knížky a máme je i tady u nás. Proto jsme se rozhodli obohatit sortiment našeho porcelánu o českého trpaslíka Ferdinanda a německého Petruse. Vyrábíme je ve svátečním oblečení pro interiér domovů i v různobarevném pracovním oblečení, aby byli v případě závalu ve sloji brzy nalezeni,“ představil nám novinku generální ředitel Českého porcelánu Vladimír Feix.

Trpaslíci si budou pomáhat

Český trpaslík Ferdinand je původem z Mariánské skály v Ústí nad Labem. Se svojí družinou přešel do rudných dolů Cínovec a Krupka, kde se usadili a pomáhali horníkům v jejich práci. Jeho německý kolega Petrus pochází ze starého rodu trpaslíků, kteří již od počátku 15. století pomáhali při altenberské a zinwaldské těžbě cínu.
V roce 1990, kdy se utlumila těžba rud jak v cínoveckých, tak i altenberských dolech, část trpaslíků z obou stran vystoupila na povrch a stali se z nich zahradní trpaslíci.Část jich však žije v důlních chodbách spokojeně a v klidu dál.
Před třemi lety se trpaslík Ferdinand z české strany a trpaslík Petrus ve funkci místopředsedy družiny trpaslíků z německé strany Altenbergu sešli u železné podhraniční brány, která je skutečnou spojnicí mezi oběma zeměmi a uzavřeli v rámci příhraniční spolupráce vzájemnou dohodu, že si budou pomáhat.
„Jsou to hodní trpaslíci, kteří pomáhají lidem, ne skřítkové, kteří jim škodí. Doufám, že si Ferdinanda a Petruse lidé oblíbí, že jim budou nosit štěstí, úspěch a chránit je,“ věří ředitel Feix. (ot)