Stingl procestoval více než 150 zemí světa a o svém putování napsal mnoho knih. Stal se také čestným náčelníkem indiánského kmene Kikapů. Proto má jeho socha výraznou indiánskou čelenku.

Podle starostky Bíliny patří Stingl ve vztahu k historii města k nejvěhlasnějším osobnostem. „Vyrůstal tu. Při svých vyprávěních na své rodné město vždy velmi rád vzpomínal, s velkou láskou a nostalgií,“ uvedla při slavnostním odhalení sochy Zuzana Schwarz Bařtipánová.

Rodnou Bílinu Miloslav Stingl navštívil několikrát. V posledních letech sem zajížděl na besedy, při kterých vyprávěl o svém cestování. Město mu udělilo titul čestného občana. Teď význam bílinské osobnosti ještě více zveličilo pietní místo. Pro sochaře Františka Bednáře z Pardubic byla práce na soše velkou výzvou. „Nabídku na výrobu jsem přijal rád. Od pana Stingla jsem četl několik knih, nebyl mi tedy neznámý. Socha je výtvarně zajímavá kontrastem indiánské čelenky a obleku. Doufám, že se bude obyvatelům města líbit,“ komentoval své dílo umělec.

Na slavnostní odhalení sochy přijela do Bíliny Stinglova manželka a syn, jeho blízcí přátelé Štěpán Rusňák a Adam Chroust, nechyběli další jeho příznivci.

Miloslav Stingl se narodil 19. prosince 1930 do rodiny důlního technika v Bílině. Během svého života navštívil 151 zemí všech kontinentů, hlavním předmětem jeho zájmu byly domorodé kultury amerických Indiánů a Inuitů, australských Aboriginců a také původní obyvatelé Tichomořských ostrovů. U příležitosti jeho 80. narozenin mu bylo v roce 2011 uděleno čestné občanství města Bíliny. V pondělí 11. května letošního roku zemřel v Praze po dlouhé nemoci ve věku 89 let.

Socha Miloslava Stingla v BíliněZdroj: Město BílinaBílina není jediným městem v okrese, kde slavného rodáka připomíná socha. Například v Teplicích už tři roky shlíží na návštěvníky šanovského parku Julius Payer. Pomník připomíná známého objevitele a polárníka. Poslední dílo zesnulého sochaře Jana Koblasy slavnostně odhalili v Teplicích 19. prosince 2017. Dílo je umístěno na dohled od Payerova rodného domu. Slavnému Tepličanovi nechalo město vztyčit pomník v podobě 80 centimetrů vysoké bronzové busty na podstavci, který má evokovat ledovou kru.

Svého „kamenného“ rodáka mají například i v Děčíně. Kopie pražské Šalounovy sochy Miroslava Tyrše stojí pod severním úbočím zámecké skály na břehu Labe. Místo se nazývá Smetanovo nábřeží a probíhá po něm značená cyklotrasa.

Za německé okupace byla Tyršova socha ukryta, znovu instalována v roce 1964, na současném místě je od roku 1970. Tyrš jako český vlastenec německého původu proslul coby estetik, historik umění a spoluzakladatel Sokola.