Město tak získá do konce roku cca 4,2 milionu korun. Samozřejmostí je také garance spolehlivých dodávek tepla. Smlouva o odkupu byla podepsána 17. prosince, k oficiálnímu zahájení dodávek z kotelen dojde od 1. ledna 2013.

„ČEZ Teplárenská na své náklady postupně zmodernizuje převzatá zařízení, včetně instalace dálkových přenosů dat na centrální dispečink za účelem zvýšení účinnosti a zachování konkurenceschopné ceny tepla. Dále zajistíme nepřetržitou kontrolu zařízení 24 hodin denně s možností okamžitého zásahu v případě poruchy. Městu garantujeme zachování ceny tepla z roku 2012, a to nejméně do konce roku 2013. Další vývoj ceny tepla bude závislý pouze na vývoji ceny plynu na světových trzích. Rovněž nabízíme dle dohody s městem řízený vývoj ceny tepla dle předem stanoveného vzorce s indexy dle ČSÚ a ve vazbě na strukturu nákladů, říká Petr Hodek, obchodní ředitel ČEZ Teplárenská, a. s.

Veškerá teplárenská technologie města, která přechází pod ČEZ Teplárenská, potřebovala na investice zhruba 345 tisíc korun ročně. Ty nyní pochopitelně město Krupka ušetří a může je proinvestovat dle vlastního uvážení jinde. ČEZ Teplárenská je přitom připravena a hlavně schopna dle potřeby investovat do zařízení vlastní finanční prostředky bez potřeby úvěru, který by úroky zatěžoval cenu tepla.

ČEZ Teplárenská, a. s., měla ve společnosti Energie Krupka, s. r. o. padesátiprocentní podíl. Nabídku k odkoupení druhé poloviny obchodního podílu a plynových kotelen předložila vedení města na konci července. „Smlouva o odkupu byla podepsána 17. prosince, k oficiálnímu zahájení dodávek tepla z těchto kotelen dojde od 1. ledna 2013," uzavírá Petr Hodek. (otys)