Odstávka bude řešena jak organizačními změnami uvnitř nemocnice, tak také krátkodobým uzavřením některých oddělení a směřováním dotčených pacientů mimo teplickou nemocnici.

„V souvislosti s touto opravou je nutno v sobotu 18. listopadu od půlnoci do šestnácti hodin uzavřít porodní sál a odklánět rodičky mimo Teplice, od desíti do šestnácti přerušit příjem pacientů, u nichž je předpoklad provedení neodkladného operačního výkonu a od osmi do šestnácti hodin zastavit příjem pacientů vyžadující resuscitační péči na anesteziologicko-resuscitačním oddělení teplické nemocnice. Pacienti budou transportováni do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,“ uvedl ředitel zdravotní péče Nemocnice TepliceTomáš Hrubý s tím, že diagnosticko-léčebný proces nebude narušen. Provoz laboratorního a RTG komplementu bude zajištěn beze změn.

V teplické nemocnici pokračuje výstavba nových operačních sálů
Výstavba operačních sálů v nemocnici pokračuje podle plánu

"O trpělivost žádáme také pacienty, kteří budou v sobotu 18. listopadu potřebovat zprávy z ambulancí chirurgických oborů, ty bude možno vydat až po obnově dodávky energie," dodal Hrubý.

Odstávkou budou dotčena tato oddělení: - příjmové chirurgické ambulance
- oddělení chirurgie, gynekologicko-porodnické oddělení, ortopedie a urologie, včetně všech těchto oborových operačních sálů a chirurgie JIP
- anesteziologicko-resuscitační oddělení
- stanice patologických novorozenců