Právě zde začínaly dvoudenní mezinárodní všestranné zkoušky ohařů. Devět psů z původních dvanácti se svými vůdci vyrazilo dopoledne do honiteb mysliveckých spolků Lukov – Štěpánov a Jestřáb – Zabrušany.
Tyto zkoušky se konají zejména v září a říjnu před loveckou sezonou na drobnou zvěř. „Toto jsou mezinárodní všestranné zkoušky, na kterých se zadává čekatel mezinárodní titul čekatel šampiona práce, titul CACIT. Když má pes dva tituly CACIT s odstupem jednoho roku ve dvou různých zemích, tak se může stát mezinárodním šampionem práce,“ vysvětluje Václav Vlasák, předseda Klubu krátkosrstý ohař.
Mezinárodní všestranné zkoušky jsou nejvyšší všestrannou zkouškou pro ohaře. Ti totiž podle mezinárodních řádů vykonávají několik druhů zkoušek. Vlasák vysvětlil, že u všestranných zkoušek musí ohař prokázat jistotu v práci nejen před zvěří, tedy v poli, ale také ve vodě a v lese. V poli pes kromě hledání musí také přinášet teplou zvěř, zejména bažanta a zajíce. Ve vodě musí dobře přinášet střelenou kachnu a na povel musí do vody i do rákosí. „A při práci v lese musí pes udělat alespoň dvě hodiny starou barvu zvěře spárkaté. Potom musí dobře aportovat lišku a musí prokázat, například při společném honu, že se dokáže chovat klidně na stanovišti,“ dodává Vlasák.
Pořadatelem zkoušek jsou obec Lukov společně s Okresním mysliveckým spolkem Teplice a Klubem krátkosrstý ohař. Na všestranných zkouškách však nesoutěží jen němečtí krátkostrstí ohaři. Účastní se jich také výmarští ohaři, maďarský ohař krátkosrstý či zástupci britských plemen, například pointer.
Zkoušky v sobotu probíhaly tak, že psi byli rozděleni do tří skupin. Psi přecházejí z pracoviště na pracoviště, v lese tedy například z barev na vlečky, kdy pes přináší vlečnou zvěř na dálku. Z vlečky pak na drobné disciplíny, kde zkouší slídění, nahánění, případně dohledávku lišky. Počínání vůdce i psa bedlivě sledují rozhodčí , kteří pak vše náležitě ohodnotí podle platného zkušebního řádu. Pro psy jsou takové zkoušky opravdovou zábavou. Psí nadšení musí sdílet samozřejmě i jeho vůdce, ale pro ty byl v sobotu připraven speciální druh zábavy, přátelský večer s hudbou a tancem. V neděli ráno však již museli být psi a jejich vůdci opět připraveni k pokračování zkoušek. Ten den pak psi absolvovali pro ohaře typickou polní práci, kde museli vystavovat drobnou zvěř. Právě vystavování je pro ohaře základní vrozená vlastnost.⋌(simi)