Posláním chráněného bydlení je podporovat lidi s mentálním postižením, aby mohli žít co nejběžnějším způsobem života. S přiměřenou podporou pracovníků by tak mohli žít mimo areál zařízení, v samostatných bytech, svobodně, samostatně.

DALŠÍ KROKY

„Sociální službu Chráněné bydlení chceme postupně rozšiřovat. Prvním krokem byl pronájem bytů v Háji u Duchcova, dalším krokem je rozšiřování sociální služby do nejbližšího okolí. Z tohoto důvodu jsme požádali o pronájem dvou bytů, které jsou v majetku města Osek.

Tyto byty bychom rádi využili k přestěhování klientů z Háje u Duchcova, abychom dále snížili za pomoci socializačních nácviků závislost na sociální službě a došlo k jejich většímu osamostatňování. V Oseku již máme pronajatý jeden byt, kde žije klient s nízkou mírou podpory. Rozšiřování do dalších okolních obcí plánujeme postupně, v dalších krocích," informoval ředitel Domovů sociálních služeb Háj a Nová Ves Oldřich Malý.

VOLNÉ BYTY

Osek se rozhodl žádosti vyhovět. „Dva malé byty, 1 + 1 nebo 1 + kk, k využití na chráněné bydlení pro klienty z Háje jsme odsouhlasili. S Hájskými máme dobrou spolupráci, náměstí nově oživil jejich krámek „U Hájského kohouta", kde prodávají výrobky z chráněné dílny. Naše děti jsou na hájské klienty zvyklé a myslím, že i oni se u nás cítí dobře," potvrdila starostka Oseka Lenka Říhová.

Podle ředitele Oldřicha Malého se klienti na přechod do chráněného bydlení už intenzivně připravují. Společně s pracovníky domova se pomocí socializačních nácviků učí vyšší samostatnosti v oblasti úklidu, vaření, vedení domácnosti, nákupů, plánování a podobně.

V současné době je v Háji u Duchcova umístěno ve čtyřech bytech devět klientů, desátý pak bydlí v bytě s chráněným bydlením v Oseku.

„Tito klienti bydlí v běžné zástavbě, kde jsou i další nájemníci. Dochází tak k integraci našich klientů a vzájemnému soužití. Chceme tuto službu rozšířit o další klienty, kteří, samozřejmě s přiměřenou podporou, zvládnou bydlet samostatně, stravovat se, pečovat o sebe i o domácnost, hospodařit se svými finančními prostředky a také se dokáží bezpečně orientovat v obci a jejím nejbližším okolí," uvedl ředitel Oldřich Malý.

TERAPEUTICKÁ DÍLNA

Byty budou podle jeho slov obsazeny klienty s potřebou nižší míry podpory, kteří zároveň chodí do zaměstnání.

Od začátku letošního roku má Domov sociálních služeb Háj a Nová Ves zaregistrovanou sociální službu Sociálně terapeutické dílny, která v současné době funguje jako keramická dílna. Do budoucna počítají s rozšířením aktivity dílny.

V krámku „U Hájského kohouta" v Oseku se prodává keramika, která je vyrobena právě v této dílně. Dílna je příležitostí pro klienty, kteří nemají díky svému postižení šanci zapojit se do chráněného trhu práce nebo volného trhu práce.

„V dílně si osvojují pracovní návyky, povinnosti vyplývající z toho, že „chodím" do práce. Zlepšují si hrubou i jemnou motoriku. V neposlední řadě se při prodeji výrobků, na kterých se sami podílí, mohou seberealizovat v krámku v Oseku. Zde se setkávají s běžnou populací a učí se komunikovat s lidmi z běžného života. Otevírací doba je pondělí, středa, pátek od 9 do 14.30 hodin. Výrobky prodáváme i na akcích při příležitosti různých slavností v okolních obcích," dodal ředitel Oldřich Malý.