„Uzavřeli jsme pro návštěvy lůžková oddělení,“ řekl už dříve ředitel Městské nemocnice Jaroslav Míč. Jako první vydala zákaz návštěv Krajská zdravotní, a to na všech odděleních svých nemocnic. Zákaz návštěv se týká všech oddělení nemocnic v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově.

Již od pondělí 28. ledna platí zákaz návštěv také na oddělení následné péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem se sídlem v Ryjicích. Důvodem pro vyhlášení zákazů je nárůst výskytu akutní respirační infekce v Ústeckém kraji, a s tím související doporučení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Zákazy návštěv platí až do odvolání.