Poslední akcí sdružení bylo vykopání sochy sv. Prokopa, která ležela v zemi více než 50 let. Sochu se podařilo ze země vyzvednout a po restaurování by se opět měla stát dominantou mukovského náměstí. Jako tomu bylo před jejím sražením a zakopáním.

Jana Syslová a sdružení má však i další aktivity. Aktuálním problémem je obnova vyhlídkové věže, která kdysi stávala na vrchu Hradišťany. „Dle četných výpovědí pamětníků na tomto vrchu, dnes přírodní rezervace Hradišťanská louka, bývala dřevěná vyhlídková věž. Do dnešního dne se mi však nepodařilo najít jediný snímek na kterém by byla rozhledna zachycena. Do rukou se mi dostala pouze mapa, na které je vyhlídka zakreslena,“ říká Jana Syslová.

Vyhlídku by rádi obnovili a zatraktivnili tak tuto venkovskou část Teplicka pro turisty. Sdružení proto prosí pamětníky, aby se ozvali s fotografiemi a informacemi o této vyhlídce. Pro rekonstrukci v původní podobě je potřeba fotografie a také co nejvíce informací o tom, kde vyhlídka stávala a podobně. „Jistě fotografie rozhledny mezi lidmi existuje, protože vyhlídka na Hradišťanech byla hojně navštěvována. Zbořena byla asi v 70. letech 20. století pro svou značnou zchátralost. Budeme rádi za jakoukoliv pomoc či informaci“ dodává Syslová. Pamětníci se mohou ozývat do redakce teplického deníku. Kontakty pak Janě Syslové předáme.