„Došlo k vloupání do objektu vodojemu v Novém Městě. Tento objekt je v majetku obce Moldava. Neznámý pachatel odcizil část dávkovacího čerpadla, které zajišťuje chlorování surové vody. Nelze vyloučit, že do vody ve vodojemu byla přidána látka, která by mohla nepříznivě působit na odběratele vody,“ řekl Tomáš Tvrdík, místostarosta obce Moldava.

Na místo byla ihned přivolána policie a obec podala trestní oznámení na neznámého pachatele.

„Případ řeší obvodní oddělení v Duchcově. Obec ihned zajistila odběr vzorků vody k provedení jejich rozborů. Výsledky nejsou zatím k dispozici,“ informoval Tvrdík a dodal: „Ještě ve čtvrtek jsem osobně zajistil náhradní dávkovací čerpadlo, za pomoci kterého je voda chlorována. Do této chvíle nemáme hlášeny žádné zdravotní obtíže mezi uživateli vody z veřejného vodovodu v Novém Městě.“

Neznámý pachatel obci Moldava svým jednáním způsobil škodu ve výši zhruba 25.000 korun.

Historie
V 60. letech 20. století došlo ke sloučení Moldavy a Nového Města. Nové Město se rozkládá na cestě z Mikulova na Moldavu, domy jsou rozprostřené podél silnice. Na Novém Městě je také železniční stanice dráhy Most – Moldava. První zmínka o Novém Městě sahá do roku 1341.