V lokalitě Nové Modlany mezi silnicí I/13 a Zalužanským potokem probíhá přestavba dožilé místní čistírny odpadních vod na čerpací stanici odpadních vod. Odpadní voda od připojených obyvatel bude nově svedena do kanalizačního systému města Teplice.

Hotovo by mělo být v listopadu. Je to jedna z 29 akcí naplánovaných pro letošní rok v teplickém okrese. A to o celkovém objemu investic 127 milionů korun bez daně.