Konali tak v rámci celosvětového dobrovolnického dne finanční skupiny Citi, tak zvaného Global Communiti Day, který se uskutečnil 17. listopadu. „Symbolicky se tak stalo v den, který u nás před osmnácti lety předznamenal významné společenské změny. Ty pomohly na svět také teplické Arkadii, jedné z občanských iniciativ, jež si daly za úkol výrazně změnit život lidí se zdravotním postižením,“ konstatoval tiskový mluvčí Arkadie Josef Hon. Domnívá se, že to je zajímavý průsečík, který dal dohromady zdánlivě velmi si vzdálené skupiny lidí.

Ne náhodná volba

Ovšem volba Arkadie nebyla pro Citibank nikterak náhodná: „Spolupracujeme už dlouhou dobu, odebíráme z jejích chráněných dílen dárkové zboží, především keramické výrobky na vánoční a velikonoční charitativní prodeje. Takže když jsme letos volili, kam pojedeme pomáhat v rámci dobrovolnického dne, jednoznačně jsme se rozhodli pro Arkadii,“ prohlásila Kristýna Zbrojková, která zvolila dílny v Krupce. „Rozhodně to pro nás není povinnost, ani nám to vedením firmy tak nebylo podáno. Nejsme tu jen kvůli dobrovolnickému dni, snažíme se pomáhat celý rok. Nikdo nás k tomu nenutí a naše účast na téhle firemní akci je naprosto dobrovolná a neformální,“ potvrdila Hana Stuchlíková, která zamířila do Úpořin. Podle Zbrojkové se do dobrovolnického dne zapojilo 150 zaměstnanců Citibank a jejich rodinných přátel: „Přispíváme rovněž do Fondu ohrožených dětí a do jiných charitativních organizací,“ upřesnila.

Dobrovolnictví

V Evropě rozšířené firemní dobrovolnictví se v posledních létech i v České republice stává poměrně častou a důležitou formou dárcovství. Spočívá v tom, že firma poskytne neziskové organizaci dobrovolnou práci svých zaměstnanců. Tato forma pomoci je významná především proto, že jde o společnou práci zaměstnavatele a zaměstnance. Je přínosná nejen pro konkrétní neziskovou organizaci, ale také pro firmu samotnou. Ta si díky angažovanosti svých zaměstnanců ve veřejně prospěšných projektech buduje ve společnosti i mezi vlastními zaměstnanci lepší image.

Příště na Vánoce

Pracovníci Citibank pomohli v Úpořinách s úklidem venkovních prostor a zasedli i ke stolům v keramické a šicí dílně, aby přispěli k výrobě vánočního zboží. V Krupce vyrobili na vánoční trh, který je pro Arkadii velmi nenasytný, 150 andělů a dalších drobností. „Určitě se přijedeme 13. prosince podívat na Vánoce s Arkadií. Vždyť ono to k vám z té Prahy není zas tak daleko,“ prohlásila při loučení dobrovolnice Hanka Stuchlíková.