Jiří Vacek bydlí už řadu let v malé vísce Sezemice, kousek od Rtyně nad Bílinou. Trápí ho plánovaná výstavba šesti průmyslových hal, které chhce soukromý investor vystřihnout na úrodných polích v jeho sousedství. Nechce si tím nechat narušit poklidný život na venkově. Vidina betonových „krabic“ v zelené krajině se nelíbí ani dalším lidem z okolí, takže se proti tomu společně bouří. „Nechceme si nechat zničit další přírodu v okolí našich domů,“ rozčiluje se Vacek.
Byli jsme se na veřejném projednání záměru v teplické sportovní hale podívat. Reakce lidí byly opodstatněné. Haly do zelené přírody nepatří, je spousta možností okolo v bývalých průmyslových zónách. Přečtěte si o tom. Co na to říkali zástupci majitelů pozemků, kde mají haly vyrůst?

Proti stavbě železobetonových hal, které mají vyrůst na ploše 32 hektarů hned vedle bystřanského silničního přivaděče k dálnici D8, přišli lidé v úterý 23. června protestovat do sportovní haly v Teplicích na veřejné projednání celého záměru. Místní budoucí průmyslovou zástavbu odmítají především kvůli mimořádnému zásahu do kvalitní orné půdy. Bojí se nárůstu dopravy a také toho, že v lokalitě bude méně vláhy. „Zničením polí výstavbou jen prohloubíte sucho, které tu panuje. Areál bude oteplovat místní mikroklima a snižovat srážky,“ řekl směrem k majitelům pozemků známý sedlák Daniel Pitek z Černčic pod Milešovkou. Zároveň připomněl, že Česko od roku 2000 přišlo o 148 tisíc hektarů zemědělské půdy. Výstavba hal podle něj navíc s sebou přinese zvýšení prašnosti, emisí, hlučnosti i světelného smogu,“ řekl kriticky.

Z historie projektu:

V roce 2017 neuspěl v rámci EIA původní projekt pod tehdejším názvem Business Park Teplice. Oznamovatel od něj během řízení sám na vlastní žádost odstoupil. V roce 2019 společnost přihlásila k posouzení vlivu na životní prostředí velmi podobný projekt, tentokrát s názvem PH Park Teplice. Krajští radní ho ale firmě vrátili k přepracování. V dubnu 2020 tatáž firma předložila k EIA opravenou dokumentaci. Oproti té původní snížila počet hal ze sedmi na šest a zmenšila i zastavěnou plochu. Na základě požadavků kraje doplnil k objektům zelené (přírodní) střechy a fasády. Květen, červen 2020. Ke zveřejněnému záměru se mohla v rámci EIA vyjádřit veřejnost a dotčené orgány, a také sousední obce. Připomínky se zpracovávají, zadává se odborný posudek. Proběhlo veřejné projednání ve sportovní hale v Teplicích.

Podle zástupců firmy PH Real se ale autoři projektu snažili přírodě co nejvíce přiblížit. „V návrhu stojí, že stavby budou mít zelené stěny a střechy osázené suchomilnými rostlinami,“ oponoval Josef Vágner, který s návrhem veřejnost seznámil. Záměr výstavby hal se snažil obhájit i tím, že podle platného územního plánu je uvažovaný prostor už delší dobu schválený jako funkční plochy ke skladování a výrobě.

Smích v publiku způsobilo navazující vyjádření Stanislava Postbiegla, který pro investora připravoval potřebnou dokumentaci. Podle něj bude vliv průmyslového areálu na místní faunu a flóru zcela akceptovatelný a poměrně nízký.

Přednesený záměr kritizovali také starostové Modlan a Rtyně nad Bílinou, jejichž katastrálních území se výstavba hal týká. „Na krajský úřad jsme předali přes 600 podpisů lidí, kteří s výstavbou nesouhlasí,“ oznámil zástupcům firmy starosta Modlan Lukáš Bartoň. Zábor orné půdy se nelíbí ani drobnému zemědělci Jiřímu Novákovi z Drahkova. Zastupitel sousedních Modlan Roman Čech vnímá celý záměr v rozporu s předpisy na ochranu zemědělského půdního fondu.

Fanoušci na fotbale Teplice - Mladá Boleslav
Více lidí na fotbale a kultuře, sundáme roušky. Teplice se vrací do normálu

Rázným slovem do diskuze zasáhl Tomáš Beneš z obce Suché. „Nebudeme se z okna dívat na hromadu betonu,“ začal. „Nesedíme tady proto, abychom snad o něco prosili nebo škemrali. Tak to rozhodně není. Abyste vůbec věděli, s kým máte tu čest, tak vám něco řeknu,“ pokračoval ve svém vystoupení u mikrofonu. „Před pár lety sem přišla parta byznys frajerů s tím, že mým rodičům před barákem postaví fotovoltaickou elektrárnu. Šli od válu. Další partička byznysmenů pak přišla v čele s bývalým zastupitelem Modlan a rozhodla se, že nám bude vybírat sousedy a postaví nám před barákem Mekku. Také šli od válu. To jen abyste věděli, do čeho jdete. My vás nepustíme, budeme bojovat,“ zdůraznil, přičemž jeho slova obecenstvo ocenilo potleskem.

Investor celého projektu zůstává obestřený tajemstvím. Což se nelíbí například Adamovi Součkovi ze Strany zelených. Obává se, aby na zelené louce do budoucna nevznikly pouze průmyslové hrobečky. „Měli byste s námi hrát férovou hru a říci jména budoucích firem, které tam mají vyrábět a skladovat,“ vyzval přítomné zástupce společnosti PH Real. „Důvodem je osobní zkušenost z výstavby v Žižkově ulici v Ústí nad Labem, kde byla postavena hala, a lidem se říkalo, že zaměstnají stovky lidí. Místo toho to celé bylo přes dva roky prázdné,“ uvedl Adam Souček. Svůj protestní příspěvek ukončil řečnickou otázkou: „Když je tedy ten projekt tak skvělý a má zlepšit celou lokalitu i místní prostředí, proč proti němu tedy tolik lidí protestuje?“ Vyřkl a také on si od publika vyslechl potlesk.

Sigma proti Teplicím
FOTO: Teplice už jsou na 99 procent zachráněné, Olomouc na sto

Zástupci Ústeckého kraje, který veřejné projednání ze zákona zorganizoval, chtěli dát příležitost k vyjádření také zástupcům města Teplice. Ti ale nepřišli, což negativně ocenila přítomná veřejnost. Podle primátora Hynka Hanzy město Teplice nemá ze své pozice do samotného posuzování EIA co mluvit.

„Nepřísluší se nám coby městu míchat se do věcí jiné samosprávy,“ konstatoval. Poznamenal také, že teplický magistrát jako úřad v přenesené státní příslušnosti své stanovisko k posouzení už zaslal a tím to pro něj končí. Tajemník Teplic Marek Fujdiak jako vedoucí kanceláře teplického magistrátu ve středu uvedl, že žádná oficiální pozvánka k účasti na jednání na adresu Teplic nepřišla. Ani prý podle něj pro to nebyl důvod.

Trochu jinak přístup největšího města v okrese vidí opoziční teplický zastupitel Matěj Hon. „Podle mě bychom měli z naší strany coby města vytvořit morální podporu lidem z menších obcí, kteří jsou proti takové výstavbě,“ zmínil.

Odborníci posoudí připomínky

Celý záměr soukromníka teď z hlediska vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví přehodnotí odborníci. Vyhodnotit musí také předložené připomínky. Na základě vyhotovené analýzy pak kraj vydá kladné nebo záporné stanovisko.

Co bude s ornou půdou u Malhostic není tedy zatím jasné. Pro koho se mají haly postavit, se lidé ve sportovní hale nedozvěděli. Jejich prosbu o přiblížení budoucí výroby a využití skladů odmítl za společnost PH Real Přemysl Bucifal. „Nemohu to říci. Jsme svázáni smluvními podmínkami, kde máme zakotvenu mlčenlivost vůči klientovi,“ utnul striktně debatu. Na dotaz z řad veřejnosti, zda má firma i jinou variantu, než haly postavit, odpověděl záporně. Lidé totiž mají strach, aby se případně schválený projekt nakonec nerozrostl do mnohem větších rozměrů, než je nyní předkládán. Jejich obavy se snažil zažehnat Richard Kuk, který bude pro kraj zpracovávat odborný posudek. Investor podle něj v případě zamýšlené změny musí mít nové povolení, čemuž by předcházelo další samostatné řízení v rámci EIA.

Projekt PH Park Teplice vznikl přepracováním předchozího návrhu Business Parku Teplice, s nímž v roce 2017 společnost u kraje neuspěla. Tehdy kraj konstatoval, že původní projekt může mít významný vliv na životní prostředí. Nyní chce postavit u Rtyně nad Bílinou nedaleko dálnice D8 na území 326 metrů čtverečních místo sedmi železobetonových hal o jednu méně, aby stavby zabíraly menší prostor stávající zeleně. Pro realizaci svého záměru má společnost zatím pouze stavební povolení na kanalizaci. Potrubí povede na území Bystřan.